• Соціальний портрет депутатського корпусу Львівської міської ради VII скликання

  by  • 27.12.2017 • Аналіз діяльності ЛМР, Діяльність • Прокоментуй!

  У рамках проекту “Депутати місцевих рад. Атестація” ми намагалися сформувати соціальний портрет депутата Львівської міської ради сьомого скликання. Для цього ми проаналізували біографічні дані у профайлах на Інформаційному порталі, де згідно вимог законодавства має бути оприлюднена загальна інформація про освіту, досвід роботи і місце праці, партійність, сімейний стан та фотографія депутата.

  На основі цих даних нами було зроблено аналіз соціальної структури депутатського корпусу та сформовано портрет депутата Львівської міської ради поточного скликання. Якщо кортоко, то це переважно безпартійний (66%) і одружений (75%) обранець чоловічої статі (73%) з вищою освітою (97%).

  Тепер спробуємо проаналізувати кожен з компонентів біографічних даних. 97% депутатів мають повну вищу освіту і лише двоє з-поміж 64 обранців мають незавершену вищу або спеціальну середню освіту. Крім цього тринадцять депутатів мають дві вищі освіти, а найбільше у відсотковому відношенні таких у складі фракції ВО “Свобода” (50%, 4 депутати), УГП (50%, 2 депутати) і Укроп (40%, 2 депутати). За професійним розподілом у депутатському корпусі в основному представлені представники п’яти напрямків: найбільше економістів – 14 депутатів, які присутні в усіх фракціях, але шість з них є членами фракції Об’єднання “Самопоміч”; далі ідуть медики – 10 депутатів, з яких четверо у складі все тієї ж “Самопомочі”; дещо менше юристів – 8 обранців, без чітко вираженої фракційної прив’язки; представників технічних спеціальностей також вісім, проте більшість з них (5 депутатів) у складі Об’єднання “Самопоміч”; найменше серед депутатів гуманітаріїв – лише 6 представників, які становлять 33% у складі фракції “Народний контроль”, а також представників інших спеціальностей – 3 депутати.

  Серед цікавих спостережень можна відзначити той факт, що у раді поточного скликання лише 22 депутати, тобто 34%, є членами політичних партій, тоді як 42 з-поміж 64-х депутатів є безпартійними. Очевидно, це можна пояснити наслідком обов’язкової вимоги Закону України “Про місцеві вибори” про можливість балотування до міських рад під час місцевих виборів 2015 року лише за пропорційною складовою, або іншими словами, по партійному списку. Через це політичні партії активно залучали кандидатами безпартійних осіб, які становили більшість у виборчому списку. Виняток становить лише фракція партії ВО “Свобода”, у якої семеро з восьми депутатів є членами партії. Половина депутатів є партійцями у фракції “Народний контроль” (3 з 6) і УГП(2 з 4), дещо менше у фракції “Громадянська позиція” (3 з 7) та БПП “Солдарність” (3 з 10). Найменше партійців у складі фракції партії Укроп – 20% (1 з 5) та Об’єднання “Самопоміч” – лише 13% (3 з 24). Відповідно найбільша кількість безпартійних у складі фракцій Об’єднання “Самопоміч” і БПП “Солідарність”– 21 і 7 депутатів відповідно.

  За гендерним складом депутатський корпус на 73% (47 депутатів) складається з чоловіків, тоді як жінки становлять 27% або 17 депутаток. Переважна більшість фракцій налічує у своєму складі лише по одній депутатці (БПП, ВО Свобода, Громадянська позиція і УГП), дві у фракції Народний контроль і жодної у складі фракції Укроп. Винятком з-поміж усіх фракцій становить Об’єднання “Самопоміч”, у які майже половина депутатів жіночої статті – 11 з 24 обранців.

  75% усіх депутатів або 42 обранці є одруженими та мають сім’ю. Сім’янини становлять абсолютну більшість в усіх без винятку фракціях. До числа неодружених/незаміжніх, розлучених або вдівців/вдів відносяться 16 депутатів, більша половина з яких (дев’ять) перебуває у складі фракції партії Об’єднання “Самопоміч”.

   

   

  Фракції

  Об’єднання Самопоміч БПП Солідарність ВО Свобода Грома-
  дянська позиція
  ГР Народний контроль УКРОП УГП
   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Освіта

   

  97%

  вища

  освіта

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3% інша

  Дві вищі (13) Береза, Довжик, Хомчин Івах Гутник,
  Лопачак, Гринишин,
  Чунис
  Мармуляк Гринда, Телішевський Данилків, Дякович
  Медична (10) Богун, Дворакевич, Кльофа, Стояновський Грицевич, Ропяк Рікота Сердюк Свін-ціцький Босаневич
  Юридична (8) Мельник, Крицак Адамик, Пак Гупало Іванців, Сорочкін Оршак
  Еконо-мічна(14) Федишин, Василишин, Пасевич, Посипанко, Пундор, Рубай Доскіч, Козловський Карбовник Палідович Ворко Т. Дідух М. Зінкевич Гвоздович
  Гумані-тарна(6) Зубрицька (педагог), Коляда (психологія), Шевців (туризм) Батюк (історія) Веремчук (географ), Чолій (журна-лістика)
  Технічна (8) Давидович, Динік, Корон-чевський, Паньків, Шмід Моравецький Забарило, Кужелюк
  Інша (3) Іванів (хімія) Руднцький (математика), Свіщов (фізичн. культ)
  Незакін-чена вища (1) Вань
  Спеціальна середня (1) Гула

   

   

   

   

   

   

   

  Партійна прина-лежність

  Член

  партії (22)

  34%

  Давидович, Мельник, Шевців Адамик, Моравецький, Ропяк Рікота, Карбовник, Гутник,
  Гупало,
  Батюк, Гринишин,
  Чунис
  Забарило, Кужелюк, Сорочкін Веремчук, Дідух, Свінціцький Телішев-ський Гвоздович, Дякович
  Безпартій-ний (42)

  66%

   

  Береза, Богун, Василишин, Дворакевич, Динік, Довжик, Зубрицька, Іванів, Кльофа, Коляда, Корончевський, Крицак, Паньків, Пасевич, Посипанко, Пундор, Рубай, Стояновський, Федишин, Хомчин, Шмід Руднцький, Грицевич, Доскіч, Івах, Козловський, Пак, Свіщов Лопачак Вань, Іванців, Палідович, Сердюк Ворко, Мармуляк, Оршак Гринда, Босаневич, Гула, Зінкевич

   

  Чолій, Данилків
   

   

   

   

   

   

  Стать

   

  Чоло-

  віки (47)

  73%

   

  Береза, Василишин, Дворакевич, Мельник, Кльофа, Коляда, Корон-чевський, Крицак, Пундор, Стояновський, Федишин, Шмід, Шевців Адамик, Грицевич, Доскіч, Івах, Козловський, Моравецький, Ропяк, Руднцький, Свіщов Лопачак,
  Гутник,
  Гупало, Гринишин, Карбовник, Рікота, Чунис
  Забарило, Вань, Іванців, Кужелюк, Палідович, Сорочкін Веремчук, Ворко, Дідух, Свінціцький

   

  Босаневич, Зінкевич,
  Гринда, Гула, Телішевський
  Данилків, Дякович, Чолій
  Жінки (17)

  27%

  Богун, Дави-дович, Динік, Довжик, Зу-брицька, Іванів, Паньків, Па-севич, Посипа-нко, Рубай, Хомчин Пак Батюк Сердюк Мармуляк, Оршак Гвоздович
   

   

   

   

   

   

  Сімейний стан

  Одружений/ заміжня

  (48)

  75%

  Береза, Богун, Василишин, Дворакевич, Динік,
  Довжик, Кльофа, Корон-чевський, Крицак, Мель-ник, Пундор, Стояновський, Федишин,   Хомчин, Шмід
  Рудницький, Грицевич, Доскіч, Івах, Моравецький, Пак, Ропяк Рікота, Карбовник, Гутник, Гупало, Лопачак, Гринишин,
  Чунис
  Забарило, Вань, Іванців, Кужелюк, Палідович, Сорочкін Веремчук, Ворко, Дідух, Мармуляк, Оршак, Свінціцький Гринда, Гула, Телішевський, Зінкевич

   

  Чолій, Гвоздович, Данилків
  Неодруже-ний / незаміжня (16)

  25%

  Зубрицька, Коляда, Паньків, Посипанко, Рубай,
  Шевців, Давидович (вдова), Пасевич (вдова), Іванів (розлуч.)
  Свіщов, Адамик (розлуч.), Козловський Батюк Сердюк (розлуч.) Босаневич Дякович

   

  За коментарями звертайтеся:

  Тарас Радь, представник ОПОРИ у Львівській області

  тел.: 032 254 61 63

  e-mail: lviv@opora.org.ua