«Вступна кампанія-2013: перші підсумки громадського спостереження»

Дата: 30.07.2013

З 1 по 31 липня 2013 р. тривав етап подачі заяв та документів для участі у конкурсному відборі, а також проводилися вступні екзамени та творчі випробування у вищих навчальних закладах країни. За дотриманням процедур вступу у приймальних комісіях 40 ВНЗ спостерігали представники Громадянської мережі «Опора». Крім того, в організації працює телефон «гарячої лінії», куди за консультаціями та зі скаргами звернулося більше 1,5 тис. осіб – цьогорічних абітурієнтів. Послуговуючись даними спостерігачів, а також підсумовуючи особисті звернення вступників, Мережа «Опора» виділяє такі тенденції цьогорічної вступної кампанії:

1. Покращення системи подання електронних заяв та роботи ЄДЕБПО

Порівняно з минулим роком, спостерігачі фіксують належну роботу Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБПО), що дозволило працівникам приймальних комісій фактично безперешкодно реєструвати заяви абітурієнтів для участі у конкурсному відборі в режимі онлайн. Саме тому, у 2013 р. у більшості вишів не було звичних проблем із чергами та накопиченням паперових заяв, які опрацьовувалися вночі, коли на систему було менше навантаження. Крім того, цьогоріч зафіксовано більш оперативне відображення інформації про подані заяви вступників і в ІС «Конкурс», яка отримує такі дані з Єдиної бази. Проблеми з ЄДЕБПО виникали у тих ВНЗ, які невчасно виконали вимоги для підключення власних систем реєстрації абітурієнтів або зволікали із реєстрацією таких даних у Базі загалом.

Щодо електронної подачі заяви для участі у конкурсному відборі, то абітурієнти без проблем могли дистанційно зареєструватися у ВНЗ. Отримали таке право і вступники медичних напрямків підготовки, які минулого року не могли користуватися такою опцією. Натомість далі не можуть подавати електронних заяв ті абітурієнти, які мають підстави для особливих умов зарахування (право на позаконкурсне чи першочергове зарахування, цільові направлення). Потребує уніфікації також процедура подачі заяви тими абітурієнтами, які мають проходити творчі випробування у ВНЗ. Спостерігачі фіксували випадки, коли члени екзаменаційної комісії не знали чи допускати вступників, які подали електронну заяву, до фізичних випробувань, оскільки останні не подали медичної довідки про стан здоров’я. Очевидно, що такі умови мають бути передбачені у вимогах подання дистанційної заяви.

Не зафіксовано скарг від абітурієнтів і щодо невчасного опрацювання електронних заяв, яке мало місце минулого року та через що вступники відправлялися подавати документи особисто в приймальні комісії. Натомість виникали проблеми з намаганням відмінити заяву через поспішне та необдумане її подання, однак такої можливості не передбачено затвердженим Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів.

2. Невизначеність державного замовлення

Вже другий рік поспіль Міністерство освіти й науки доводить до відома вишів квоти державного замовлення до початку вступної кампанії, тобто до 1 липня. Попри те, частина місць для підготовки фахівців за кошти державного бюджету визначається іншими центральними органами – Міністерством аграрної політики та продовольства, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством культури тощо. Тут не завжди спостерігаємо вчасне доведення інформації до цільової аудиторії. Зокрема, кількість державних місць до вишів, які підпорядковані Міністерству аграрної політики та продовольства України, було доведено 3 липня (Наказ МАППУ від 3.07.13 №406), а Міністерство охорони здоров’я уточнювало плани прийому 12 липня (наказ МОЗУ від 12.07.13 р. № 594), змінивши при цьому і квоти для цільовиків.

Попри те, що вузи отримали інформацію про держзамовлення, спостерігачі Громадянської мережі «Опора», а також абітурієнти наголошують на відсутності даних на офіційних сайтах та стендах приймальних комісій окремих ВНЗ. Також проблемою є і те, що немає затвердженого порядку оприлюднення важливої інформації для абітурієнтів на сайтах вишів, а тому іноді доводиться докладати зусилля, щоб отримати потрібні дані.

Цьогоріч кожний ВНЗ подавав інформацію про план держзамовлення до ЄДЕБПО, яка автоматично відображається в ІС «Конкурс». За повідомленнями абітурієнтів, в окремих ВНЗ, квоти державного замовлення змінюються, хоча офіційного повідомлення на сайті чи стендах приймальної комісії немає. «Опора» повідомляла про ситуацію із оприлюдненням прогнозованих квот держзамовлення замість затверджених у Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара, що дезорієнтувало абітурієнтів, які орієнтувалися на неофіційні дані. Відбулися зміни у розподілі державного замовлення і в Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» на напрямі підготовки «правознавство». Специфіка ВНЗ полягає в тому, що він отримує від МОН загальний обсяг прийому на напрямок підготовки «Правознавство» у кількості 1150 осіб. Далі, орієнтуючись на замовлення від органів, для яких навчальний заклад готує фахівців, визначається кількість місць для окремих інститутів чи факультетів. Беручи до уваги конкурсну ситуацію та цьогорічні зміни до правил прийому Юридичної академії, виш може змінювати показники набору в межах напряму підготовки «правознавство».

Зміна квот державного замовлення можлива і під час проведення трьох етапів зарахування на навчання. Окремі ВНЗ, побоюючись невиконання плану набору студентів-першокурсників звертаються у Міністерство з проханням зменшити показники, інші навпаки – апелюючи до величезних конкурсів на одне державне місце, очікують на збільшення місць держзамовлення. У разі затвердження Міністерством таких змін, інформація має бути доведена до відома абітурієнтів невідкладно, адже у кожному випадку вирішується питання вступу особи до вищого навчального закладу.

Також не всі абітурієнти поінформовані про те, що на місця державного замовлення окрім поза конкурсних категорій претендують ще й вступники, які мають цільове направлення. Останні отримують квоту з числа місць державного замовлення, яка може сягати від 25% (медичні та інші ВНЗ) до 75% (аграрні ВНЗ). Попри те, що приймальні комісії зобов’язані забезпечити конкурс серед цільовиків 1,5 особи на місце, на деякі напрями підготовки разом з пільговиками, які користуються правом на позаконкурсний вступ, ця група може займати більше половини місць державного замовлення. Крім того проблемою є і те, що не всі навчальні заклади оприлюднили доведену з міністерств інформацію про квоти для вступників з цільовими направленнями на своїх офіційних сайтах.

Cпостерігачі Громадянської  мережі ОПОРА позитивно оцінюють появу в Інформаційній системі «Конкурс» спеціальної відмітки для абітурієнтів, які вступають на основі цільових направлень. Хоча, за повідомленнями вступників такі дані відображаються не на всіх напрямах підготовки і не у всіх ВНЗ. Тому для частини абітурієнтів буде несподіванкою, оприлюднений 1 серпня список рекомендованих до зарахування.

3. Невідповідність зарахування додаткових балів призерам МАН

Умови Прийому, затверджені Міністерством освіти й науки передбачають, що вступники, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів – призери Всеукраїнських олімпіад чи конкурсу захисту науково-дослідних робіт Малої академії наук України – до конкурсного балу отримують додаткові 30, 40 або 50 балів (відповідно за 3, 2, 1  призові місця). Для олімпіадників документ чітко визначає критерії отримання таких балів – «за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами». На практиці ж, вступник пред’являє у приймальній комісії диплом переможця чи призера IV етапу олімпіади, його прізвище звіряється з Наказом МОН №725 від 10.06.2013 «Про результати Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів 2012/2013 навчального року» та додатками до нього. В разі відповідності, абітурієнту зараховуються додаткові бали.

Ситуація з МАНівцями є менш однозначною. Ще на початку вступної кампанії на «гарячу лінію» Громадянської мережі ОПОРА почали звертатися абітурієнти зі скаргами на дії приймальних комісій вищих навчальних закладів, які відмовлялися нараховувати додаткові бали призерам III етапу конкурсу МАН. Проблема виникла через те, що у 2013 р. змінилися Умови прийому до ВНЗ у частині, яка визначає підстави нарахування таких балів. Так, у 2012 році п. 12.2 Умов прийому передбачав, що «призерам  III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами». Фактично, цим документ дублював критерії вступу для олімпіадників. Цього ж року, МОН вирішило звузити коло претендентів на додаткові бали, оскільки вже давно виникають сумніви щодо підготовки таких робіт власне абітурієнтами та участі у конкурсі для поглиблення знань, а не отримання додаткових балів при вступі. Тому Умовами прийому було закріплено вимогу про «відповідність секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки (спеціальності)». Іншими словами, при вступі на напрям підготовки «журналістика» право на зарахування додаткових балів мають лише призери конкурсу МАН у секції «журналістика». Перемоги у інших секціях (з «української мови й літератури», «педагогіки», «літературної творчості» тощо), хоч і за наявності спільної базової дисципліни – української мови й літератури – підставою для збільшення конкурсного балу цьогоріч не вважаються.

Відповідність секцій МАН напрямам підготовки, як читається в Умовах прийому, мала б зазначатися у додатку 1 до цього документу. Щоправда, після ознайомлення з додатком, стає зрозуміло, що жодного трактування чи бодай таблиці відповідності Міністерство не затвердило. У документі зазначаються лише шифр та найменування галузі знань (напряму); напрям підготовки (спеціальність) та його код; назва предметів та творчих конкурсів. Складнощів додає ще нормотворча колізія у Наказі МОН №727 про підсумки проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2013 році. Так, пункт 3 наказу передбачає, що ректори ВНЗ під час організації роботи приймальних комісій повинні враховувати положення пунктів 12.2-12.4 Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році […] щодо особливих умов конкурсу та форм проведення вступних випробувань для призерів III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за умови відповідності базового предмету профілюючому іспиту. Таким чином, документ, затверджений 10 червня 2013 року, посилається на норми Умов прийому, які діяли у 2012-му.

Тому, при застосуванні цього положення різними вишами виникають розбіжності, через які абітурієнти не мають можливості оцінити свої шанси на вступ до ВНЗ. Наприклад, деякі виші спершу зараховують додаткові бали призерам конкурсу МАНУ, а пізніше повідомляють про невідповідність секції та анулювання додаткових балів. Найбільше звернень надходить від абітурієнтів, які вступають у медичні заклади.

Так, у своїх правилах прийому медичні ВНЗ– Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. ГорбачевськогоБуковинський державний медичний університет,Івано-Франківський національний медичний університетНаціональний медичний університет ім. О. О.БогомольцяДонецький національний медичний університет ім. М.Горького – зазвичай, мають таке ж формулювання, як і в умовах прийому – «за умови відповідності секції напряму підготовки (спеціальності)», проте на практиці приймальні комісії трактують цю норму по-різному. Деякі медичні ВНЗ при вступі на всі напрями підготовки з галузі знань «Медицина» зараховують додаткові бали лише переможцям секції медицина, які обирали базовою дисципліну «біологія» (Франківський, Буковинський та Тернопільський університети). Останній навіть оприлюднив на власному веб-сайті відповідне оголошення. У правилах прийому Донецького національного медичного університету зазначено також, що бали зараховуються призерам МАН з екології при вступі на спеціальності: «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія», «Медико-профілактична справа», «Фармація».

Натомість, інші виші зараховують додаткові бали призерам ІІІ етапу конкурсу МАН за умови, якщо вони вступають на напрям підготовки, для якого профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами. Якщо звернутися до переліку секцій МАН, де базовою дисципліною може бути «біологія», то їх 12: секція біології людини; секція валеології; секція загальної біології; секція зоології, ботаніки; секція психології; секція медицини (усі секції входять до відділення хімії та біології) та секція екології; секція охорони довкілля та раціонального природокористування; секція агрономії; секція ветеринарії та зоотехнії; секція лісознавства; секція селекції та генетики (усі секції входять до відділення екології та аграрних наук). А, отже, виші нараховують додаткові бали переможцям усіх 12 секцій, які обрали біологію.

Не завше спостерігаємо і визначеність приймальних комісій ВНЗ на предмет того, як діяти у ситуації, що склалася. Деякі з них надсилали листи до Міністерства освіти і науки з проханням роз’яснити ситуацію, однак відповіді не отримали. Фактично процедуру нарахування додаткових балів кожний виш встановлюватиме самостійно. Громадянська мережа ОПОРА також зверталася до профільного міністерства за роз’ясненням, проте досі офіційної відповіді від МОН не надійшло.

4. Непрозорий конкурсний відбір при вступі на освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році конкурсний бал осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, обчислюється як сума балів результатів творчих конкурсів, вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому. Тобто конкурсний відбір випускників-дев’ятикласників проходить за старою процедурою внутрішньоуніверситетських іспитів, яка існувала до запровадження зовнішнього незалежного оцінювання, і під час вступу на ОКР «бакалавр». Основна мета запровадження стандартизованого тестування полягала у викоріненні корупційних практик, які мали місце під час конкурсного відбору до навчальних закладів та створенні рівних умов для доступу до вищої освіти різним категоріям абітурієнтів. Попри те, що вдалося мінімізувати не всі ризики нечесної конкуренції (творчі конкурси, додаткові бали, цільові та відомчі направлення), – абітурієнти, які отримують високі бали за результатами ЗНО, можуть вступити на навчання на місця державного замовлення у провідні ВНЗ країни.

Натомість, існуюча система вступу для здобуття фаху на основі ОКР «молодший спеціаліст» (медичні, педагогічні, промислово-економічні, транспортні училища, технікуми та коледжі) залишається сприятливою для нечесної конкуренції та корупційних зловживань. Для конкурсного відбору осіб зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів: українська мова (диктант) та, переважно, усний іспит з профілюючого предмету. З другої половини липня (вступні екзамени у вузах проводяться з 21 до 31 липня включно) на телефон гарячої лінії Громадянської мережі «Опора» зверталися абітурієнти та їхні батьки із скаргами на необ’єктивність оцінювання навчальних досягнень вступників, невчасне інформування про результати екзаменів, відсутність процедури та можливості подання апеляційної заяви. Більшість апелювали до невідповідності результатів вступних екзаменів балам додатку до атестату про базову середню освіту.

Проблема нечесної конкуренції під час вступу для здобуття ОКР «молодший спеціаліст» може бути вирішена завдяки запровадженню зовнішнього незалежного оцінювання випускників-дев’ятикласників та використання результатів стандартизованого тестування як складової конкурсного балу під час відбору на навчання. Причому, багато абітурієнтів та їхніх батьків особисто висловлювали пропозиції рекомендувати Міністерству освіти і науки України запровадити відбір на «молодшого спеціаліста» на підставі результатів ЗНО.

5. Зловживання приймальних комісій під час конкурсного відбору на ОКР «магістр»

У порівнянні з минулим роком, у 2013-му збільшилася кількість скарг від випускників-бакалаврів, які мають намір вступити на магістратуру. Подібно до відбору на ОКР «молодший спеціаліст», вступ на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістра» відбувається за результатами фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та додаткових показників, визначених правилами прийому конкретного навчального закладу. Проте, оскільки Міністерством освіти не визначено типового переліку таких показників, ВНЗ нараховують бали додатка до диплому, бали за наукові здобутки чи, навіть, за участь у конкурсах художньої самодіяльності. У деяких випадках, кількість нарахованих балів може сягати 100-200 балів, таким чином зменшуючи вагу результату фахового іспиту. Окрім того, оскільки немає затвердженої уніфікованої таблиці переведення балів додатку до диплому у 200-бальну шкалу, виші застосовують власні шкали.

Іншою проблемою, з якою цьогорічні вступники зверталися до ОПОРИ – це відсутність уніфікованих правил та процедур прийому на «спеціаліста» та «магістра». Невизначеність єдиних строків подачі документів та зарахування для навчання на ОКР «магістр» звужує право осіб на вільний вибір навчального закладу, адже вступник може подати документи лише до одного-двох ВНЗ.  Ще однією причиною, яка цьому сприяє є затримка вишами видачі дипломів (та додатків) про закінчення ОКР «бакалавр». Зазвичай, така затримка відбувається штучно, щоб вступники не могли подати документи для участі в конкурсі до іншого вишу, де вступна кампанія розпочалася швидше. Крім цього, багато ВНЗ практикують проведення окремих іспитів для випускників «бакалаврату» власного вишу та тих, хто закінчив інші вищі навчальні заклади. Так, наприклад, вступні екзамени з іноземної мови для «своїх» студентів  деякі виші проводить ще в місяці березні. Різні строки проведення, завдання та вимоги до оцінювання робіт стають причиною порушення  права вступників.

На жаль, цьогорічні Умови прийому до ВНЗ, як і у попередні роки, не визначають форми та місця оприлюднення результатів вступних екзаменів, а тому виші часто маніпулюють на цьому. Абітурієнти все більше скаржаться, що під час складання іспитів, вступникам повідомляють один час та місце оприлюднення результатів. А коли вступник, прибувши у вказаний час та ознайомившись з результатом, намагається подати апеляцію, йому повідомляють що термін подачі апеляції минув, адже результати були оприлюднені на день-два раніше вказаного часу. Саме з терміном оприлюднення результатів пов’язаний строк подачі апеляції. Опинившись в такій ситуації, вступники позбавлені права на оскарження результатів, що є порушенням права на чесний вступ.

Варто також зауважити, що більшість ВНЗ не оприлюднюють ні на власному веб-сайті, ні на інформаційних стендах документи, які регламентують правила та процедури вступу на «магістра» чи «спеціаліста» у конкретному ВНЗ. Часткове вирішення проблеми можливе у випадку зобов’язання ВНЗ приймати та оприлюднювати окремі положення про вступ на ОКР «магістр» та «спеціаліст», як додатку до Правил прийому, де буде комплексно врегульовано процедуру подачі документів, формування конкурсного балу, терміни оприлюднення результатів та подачі апеляційної заяви, зарахування.

6. Творчі конкурси: різні вимоги та безапеляційні результати

У 2013 році Міністерство освіти і науки визначило обов’язковим проведення творчих конкурсів для вступу на сімнадцять напрямів підготовки в шести галузях знань – фізичне виховання, спорт і здоров’я людини; культура (народна художня творчість); мистецтво; журналістика та інформація (журналістика); право (правоохоронна діяльність); будівництво та архітектура (архітектура).

Прийом документів у осіб, які вступали на такі спеціальності тривав до 20 липня. Проте, вже з 11 липня почали проходити перші сесії творчих конкурсів. Оскільки програми творчих конкурсів, форми їх складання, критерії оцінювання, порядок оскарження результатів кожен навчальний заклад визначає самостійно (до 1 березня поточного року) абітурієнти скаржаться на неоднозначність таких критеріїв.

Крім того, цьогоріч повторилася ситуація, коли творчі конкурси на різні напрями підготовки одного ВНЗ припадали на один і той же час. Та і різні ВНЗ проводили творчі конкурси на одні і ті ж спеціальності одночасно. Це суттєво обмежує право абітурієнта на вільний вибір навчального закладу, адже, навіть подавши 15 заяв, абітурієнт фактично брати участь у конкурсі зможе лише на один напрям в одому ВНЗ – який обере для здачі творчого конкурсу.

Проблемою є також відсутність чітко прописаного порядку та форми оприлюднення результатів, з яким пов’язаний термін подачі апеляції. На гарячу лінію ОПОРИ телефонували вступники та скаржилися що їм відмовляють у прийомі апеляцій, мотивуючи, що результати були оголошені раніше, а отже термін подачі – минув. Проте навіть подавши апеляцію, деякі абітурієнти не можуть захистити своїх прав, оскільки немає можливості перевірити як був складений творчий конкурс. Преш за все, це стосується напрямів підготовки, творчі конкурси на які складаються усно – хореографія, спів, фізичні вправи. Оскільки апеляція не передбачає повторного складання випробувань, а ніяких відеозаписів, зазвичай, не ведеться, шанси змінити свої результати через подачу апеляції зводяться до нуля.

7. Порушення прав абітурієнтів на вільний вибір місця навчання

Вже другий рік поспіль ГМ «Опора» фіксує зловживання, які допускаються приймальною комісією Київського національного університету культури і мистецтв під час реєстрації заяв абітурієнтів для участі у конкурсному відборі. Проблема полягає в тому, що за однією адресою (м. Київ, вул. Чигоріна, 20) знаходяться приймальні комісії двох різних вищих навчальних закладів: Київського національного університету культури і мистецтв та Приватного вищого навчального закладу «Київський університет культури». Обидва вузи мають багато спільних напрямків підготовки. Під час подачі заяви для вступу працівники приймальної комісії цікавляться в абітурієнта чи він готовий навчатися на контрактній формі навчання якщо не проходить на місця державного замовлення. У випадку позитивної відповіді такого абітурієнта, без його відома, реєструють для участі у конкурсному відборі не у державному вузі, а у Приватному вищому навчальному закладі «Київський університет культури». Абітурієнти дізнаються про це лише тоді, коли у п’ятому (а фактично шостому) ВНЗ, куди вони хочуть подавати документи, їх відмовляються зареєструвати у ЄДЕБПО. Адже кількості ВНЗ, у яких вони можуть брати участь у конкурсному відборі, більше п’яти. Потри те, що у Міністерстві освіти і науки України знають про такі зловживання, на жаль, ситуація не завжди вирішується на користь абітурієнтів. Організації не відомо і про догани адміністрації жодного з вузів.

 

Детальніше:
Ольга Стрелюк, координатор кампанії «За прозорий вступ до ВНЗ», 044 222 57 27.

Додаткова інформація:
Спостереження відбувається в рамках кампанії «За прозорий вступ до вищих навчальних закладів!», підтриманої МФ «Відродження».