Законотворча активність і тематичні пріоритети мажоритарників Львівщини

Дата: 15.05.2020

З моменту набуття повноважень Верховної Ради поточного скликання депутати-мажоритарники Львівської області сукупно виступали серед ініціаторів або співавторів 238 законопроєктів та 52 проєктів постанов. Результатом індивідуальної законотворчої діяльності є 16 законодавчих ініціатив, тоді як усі інші – це колективні законодавчі ініціативи. За підсумками восьми місяців поточної роботи парламенту для львівських обранців найбільш пріоритетною законотворчою тематикою була економічна політика, а найменше уваги вони надавали питанням організації роботи парламенту. До пріоритетних тем можна також віднести галузевий розвиток, правову політику і державне будівництво. 

Серед львівських депутатів-мажоритарників найактивнішими законотворцями були Михайло Бондар (46 законодавчих ініціатив) і Тарас Батенко (42 ініціативи). Далі йдуть Галина Васильченко (32 ініціативи), Микола Княжицький (30 ініціатив), Юрій Камельчук (30 ініціатив), Наталя Піпа (25 ініціатив), Андрій Лопушанський (24 ініціативи). Посередній кількісний показник в Андрія Кіта (17 ініціатив), Ярослава Рущишина (16 ініціатив) і Павла Бакунця (14 ініціатив). Найменше законотворчих ініціатив було подано за авторства Ярослава Дубневича (7 ініціатив) і Ореста Саламахи (7 ініціатив).

З-поміж усіх 290 законодавчих ініціатив 94% або 274 з них є колективними, тоді як 6% (16 ініціатив) – індивідуальні. Найбільше законотворчих ініціатив індивідуального авторства у Юрія Камельчука – 7. В Андрія Лопушанського 3 індивідуальні законотворчі ініціативи, Михайло Бондар і Тарас Батенко зареєстрували по 2 індивідуальні законотворчі ініціативи, а Наталія Піпа і Галина Васильченко зареєстрували по одній індивідуальній законотворчій ініціативі. Усі інші львівські мажоритарники є авторами колективних законотворчих ініціатив.

Найбільше уваги у законотворчій діяльності мажоритарники Львівщини надавали проблематиці економічної політики (31% або 89 ініціатив), галузевого розвитку (20% або 57 ініціатив), правової політики (17% або 44 ініціативи) і державного будівництва (13% або 38 ініціатив). Значно менше у їхньому фокусі були питання соціальної політики, гуманітарної політики і питань безпеки та оборони. Пріоритетними для Наталії Піпи були законодавчі ініціативи у сферах економічної і правової політик, для Миколи Княжицького – правова політика і галузевий розвиток, для Ярослава Рущишина – економічна політика, у Галини Васильченко – економічна і правова політики, Михайло Бондар акцентував увагу на галузевому розвитку і економічній політиці, проте значна частина його законотворчих ініціатив також стосуються тематики державного будівництва і правової політики. Законотворчими пріоритетами для Павла Бакунця була економічна політика. Тарас Батенко є автором законотворчих ініціатив щодо галузевого розвитку, економічної, правової та гуманітарної політик. Для Юрія Камельчука пріоритетними були галузевий розвиток і економічна політика, а для Андрія Лопушанського – економічна політика і державне будівництво. Андрій Кіт найбільше надавав перевагу розробці законотворчих ініціатив у сферах економічної політики і галузевого розвитку. У зв’язку з невеликою кількістю законотворчих ініціатив у Ярослава Дубневича і Ореста Саламахи (парламентарі були серед ініціаторів 7 законодавчих ініціатив), складно виокремити пріоритетні для них тематики в законотворчій діяльності.

За висновками Головного науково-експертного управління (ГНЕУ), до більшості законопроєктів і постанов було висловлено зауваження або рекомендації про повернення законотворчих ініціатив на доопрацювання. По усій сукупності законодавчих ініціатив львівських мажоритарників подано 62 зауваження, 14 позитивних і 73 негативних висновків, а до 141 ініціативи – ще немає жодних висновків (47%).

Водночас, профільні комітети рідше висловлюють зауваження або частіше надають позитивні висновки. Ними було надано 61 позитивний і 31 негативних висновків, а також по 6-ти ініціативах подано зауваження. Проте по 192 ініціативах (66%) профільними комітетами досі не подано жодних висновків.

Варто також звернути увагу на те, що значна частина законотворчих ініціатив народних депутатів-мажоритарників Львівщини ще не отримали висновків ГНЕУ і профільних парламентських комітетів.За період роботи поточного складу Верховної Ради з вересня 2019 по квітень 2020 рр. 20 з 290 законодавчих ініціатив, до яких мали відношення депутати-мажоритарники Львівщини набули чинності, з-поміж яких 10 законопроєктів і 10 проєктів постанов.

Найбільша кількість прийнятих законопроєктів серед львівських мажоритарників в активі Юрія Камельчука (що не в останню чергу пов’язано з його приналежністю до парламентської більшості), який фігурує серед авторського колективу чотирьох нових законів, Микола Княжицький і Михайло Бондар можуть записати у свій актив по 2 чинні нормативно-правові акти, тоді як Галина Васильченко, Андрій Лопушанський, Андрій Кіт та Орест Саламаха (член парламентської більшості) – по одному новому закону.

Камельчук є співавтором діючого закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України «Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України», який на думку авторів, гарантуватиме безперешкодне здійснення депутатських повноважень, унеможливить безпідставного кримінального переслідування народного депутата при реалізації положень щодо скасування депутатської недоторканності. У співавторстві з іншими народними депутатами було прийнято набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва», що на думку авторів, має позитивно вплинути на якість і забезпечити публічність надання адміністративних послуг у сфері будівництв та зменшити корупційні ризики. Також Юрій Камельчук став співавтором законопроєкту «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» та проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу», перший з яких, на думку авторів, унеможливить неконтрольованого зростання цін на електроенергію внаслідок відсутності конкуренції, тоді як другий – забезпечує виконання зобов’язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи відповідно до європейського законодавства.

Народні депутати Михайло Бондар та Микола Княжицький стали співавторами законопроєкту «Про державне визнання і підтримку Пласту – Національної скаутської організації України», що, на думку авторів, дасть змогу внормувати практики підтримки Пласту за рахунок державного бюджету і бюджетів органів місцевого самоврядування. Михайло Бондар, також, став співавтором тепер діючого закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби)», який вводить нові звання сержантського і старшинського складу ЗСУ, які відповідають стандартам НАТО та підвищення їх ролі у навчальному і виховному процесі та при виконанні завдань за призначенням. В свою чергу, Микола Княжицький, разом із іншими народними депутатами стали авторами прийнятого законопроєкту «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», який передбачає створення механізму та врегулювання діяльності кінокомісії.

Народні депутати Андрій Лопушанський і Орест Саламаха, спільно з іншими колегами, стали співавторами прийнятого законопроєкту №3279-д «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», де передбачається збільшення дефіциту бюджету з бл. 100 млрд. грн до бл. 300 млрд. грн, при цьому збільшується фінансування Пенсійного фонду на бл. 30 млрд. грн. і передбачені доплати для медиків загальною сумою 15,7 млрд. грн.

Андрій Кіт став співавтором прийнятого законопроєкту «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству», який на думку авторів, має забезпечити захист майнових прав власників і користувачів земельних ділянок від протиправного захоплення чи поглинання підприємств в аграрному секторі.

У співавторстві з іншими народними депутатами, Галина Васильченко записала собі в актив прийняття законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції», який передбачає можливість надання статусу учасників бойових дій добровольцям, які брали участь бойових діях у складі добровольчих формувань.

Серед прийнятих проєктів постанов, які об’єднали навколо себе найбільше мажоритарників Львівщини постанова «Про висловлення недовіри Генеральному прокурору Рябошапці Р.Г.», під якою підписалися Орест Саламаха, Тарас Батенко та Юрій Камельчук і постанова «Про висновки та пропозиції до проєкту Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік» (співавтори Орест Саламаха, Тарас Батенко та Андрій Лопушанський). Варто зазначити, що Андрій Лопушанський є серед співавторів прийнятого проєкту постанови «Про прийняття за основу проєкту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України» та «Про прийняття за основу проєкту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України».

Найбільшу прийнятих постанов – по чотири –  на рахунку народних депутатів Тараса Батенка та Микола Княжицького. Останній, у співавторстві із Михайлом Бондарем та Тарасом Батенком були прийняті відповідно проєкти Постанов «Про Заяву Верховної Ради України «Щодо першочергових кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України – набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору» та «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році». Також, Микола Княжицький був серед ініціаторів уже чинних проєктів постанов: «Про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, направлені на захист прав дитини в Україні» та «Про внесення змін до додатка до Постанови Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році». А Тарас Батенко також був серед співавторів проєкту постанови «Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні».

Також серед прийнятих проєктів постанов, які були подані народними депутатами-мажоритарниками Львівщини, є дві постанови Наталії Піпи, а саме «Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України» та «Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів».

Довідково:

Наталія Піпа – член депутатської фракції «ГОЛОС», секретар Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, обрана у 115 виборчому окрузі;

Микола Княжицький – член депутатської фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ», член Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, обраний у 116 виборчому окрузі;

Ярослав Рущишин – член депутатської фракції «ГОЛОС», секретар  Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, обраний у 117 виборчому окрузі;

Галина Васильченко – член депутатської фракції «ГОЛОС», член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, обрана у 118 виборчому окрузі;

Михайло Бондар – член депутатської фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ», голова підкомітету з питань вугільної промисловості Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, обраний у 119 виборчому окрузі;

Ярослав Дубневич – член депутатської групи «За майбутнє», голова підкомітету з питань медичної техніки та медичного транспорту Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, обраний у 120 виборчому окрузі;

Орест Саламаха – член депутатської фракції «СЛУГА НАРОДУ», голова підкомітету з питань місцевих бюджетів та бюджетної підтримки регіонального розвитку Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, обраний у 121 виборчому окрузі;

Павло Бакунець – член депутатської групи «ДОВІРА», член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, обраний у 122 виборчому окрузі;

Тарас Батенко – член депутатської групи «За майбутнє», член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, обраний у 123 виборчому окрузі;

Юрій Камельчук – член депутатської фракції «СЛУГА НАРОДУ», член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, обраний у 124 виборчому окрузі;

Андрій Лопушанський – член депутатської фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ», заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, обраний у 125 виборчому окрузі;

Андрій Кіт – член депутатської групи «ДОВІРА», голова підкомітету з питань нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, альтернативних видів палива Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, обраний у 126 виборчому окрузі