Представники ОПОРИ взяли участь у виборчому Літньому таборі у Грузії

Дата: 29.08.2018

20-24 серпня у складі делегації Громадянської мережі ОПОРА мав гарну нагоду взяти участь у Літньому таборі ISFED для спостерігачів за виборами. Захід відбувався у Грузії на базі Тренінгового центру Міністерства юстиції Грузії у Кварелі (регіон Кахеті).

Учасниками цьогорічного виборчого Літнього табору було близько 90 експертів, спостерігачів та волонтерів з виборчого процесу й моніторингу виборів з країн Центральної Європи і Кавказу. До складу української делегації, крім шести учасників та одного тренера від Громадянської мережі ОПОРА, також входили представники ВГО «Комітет виборців України».

Цікаве спостереження, яке можна було відзначити у процесі спільної роботи це надзвичайно різні умови проведення і досвід спостереження за виборами у країнах, які представляли учасники табору. З одного боку, у цьому полягає загальна мета проведення школи для підвищення демократичних стандартів у країнах пострадянського простору, а з іншого – це наочне свідчення того, що ці країні перебувають на різних етапах демократичного перетворення. Вони мають різний рівень розвитку демократичних інститутів, функціонування представницької демократії та відмінний (часто негативний) досвід проведення виборів.

У цьому місці варто відзначити якісно вищий рівень демократичних змін в Україні (попри наявність чималої кількості недоліків), що у порівнянні з іншими країнами дозволяє оцінити рівень прогресу. І важливу роль у цьому процесі варто відіграли інститути громадянського суспільства, які виступають двигунами змін. У таких країнах як, Білорусь чи Росія, де вони слабкі – стандарти виборів надзвичайно низькі. У цих країнах відсутні незалежні моніторингові організації, а спостереженням за виборами займаються вибірково і обмежено переважно правозахисні організації. Фактично їм доводиться спостерігати не так за дотриманням демократичних стандартів проведення виборів, як за дотриманням базових прав людини. На недемократичність виборних процедур вказує та обставина, що вибори служать меті легітимізації збереження чинної влади, а не рівним умовам доступу і боротьбі за виборні посади.

Навчальна програма виборчої Літньої школи була поділена на три тематичні блоки: довготермінове спостереження, лобіювання у структурах Європейського Союзу і розробка стратегії комунікації. Основний навчальний процес відбувався у рамках модульних груп, у кожній з яких налічувалось 20-25 учасників. Крім цього, у рамках Літньої школи відбувалися вузькоспеціалізовані семінари (воркшопи), які проводили представники організацій, що займаються громадським спостереженням за виборами у своїх країнах. Серед таких тем: моніторинг соціальних медіа під час виборчого процесу, залучення волонтерів і короткотермінових спостерігачів, робота з виборчими даними і статистичні методи виявлення фальсифікації виборів. Під час панельних дискусій обговорювалися загальні актуальні проблеми національного і міжнародного спостереження за виборами, зокрема зловживання адміністративним ресурсом, політична корупція під час фінансування виборчої кампанії тощо.

Основним фокусом модулю з довготермінового спостереження було знайомство з методологією, організацією, етапами і практикою міжнародного спостереження за виборами згідно стандартів місії ОБСЄ – Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ, OBSE/ODIHR). Навчання відбувалося у форматі “тренінг для тренерів” (train-the-trainers), метою якого є підготовка тренерів для навчання довготермінових спостерігачів. Він включає декілька сесій, присвячених роз’ясненню методів довготермінового спостереження, а також сесію щодо подальшого контролю за імплементацією напрацьованих рекомендацій. Окремо розглядалася проблема так званого псевдо спостереження (Fake observation), що залишається актуальною для виборчих кампаній країн пострадянського простору.

Під час тренінгів та окремих сесій було розглянуто принципи діяльності довготермінових спостерігачів від міжнародних місій і Кодекс поведінки ДТС, принципи добору кандидатів на роль ДТС, організаційна структура місії і розподіл обов’язків під час довготривалого спостереження, методика роботи ДТС (логістика, збір інформації, безпека, звітування), спостереження у день голосування короткотермінових спостерігачів (КТС), проведення координаційних зустрічей поміж ДТС і КТС, огляд статистичних методів виявлення порушень та запобігання фальсифікаціям виборів, навики належного звітування у процесі й за підсумками спостереження, підготовка фінального звіту, напрацювання рекомендацій та подальша комунікація щодо їх імплементації.

Протягом п’яти тренінгових днів тренери місії ОБСЄ/БДІПЛ Тетяна Богусевич і Ранко Вукчевіч підкріплювали теоретичний матеріал прикладами з роботи місій довготермінового міжнародного спостереження, власного досвіду у ролі ДТС, а також за посередництва методів фасилітації через дискусії та інтерактивну роботу у малих групах.

Для учасників Літнього табору було організовано культурну поїздку по околицях Кварелі: до монастирів Некресі (IV ст.) і Гремі (XVI ст.) в Алазанській долині, а також до винарні “Хареба”. Завершилася Літня школа 24 серпня спільним відзначенням Дня незалежності України.

Тарас Радь, Громадянська мережа ОПОРА у Львові.

Автор: Радь Тарас