Позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів у 2014 році

Дата: 22.07.2014

Питання надання чи скасування пільг при вступі до вищих навчальних закладів активно обговорюється вже кілька років. Багато хто схиляється до думки, що соціально незахищеним абітурієнтам держава повинна допомагати в інший спосіб – наприклад, надавати окремі стипендії, право безкоштовного харчування тощо. У той же час, конкурс на здобуття вищої освіти повинен проходити на рівних для всіх учасників умовах і лише рівень знань може вважатися єдиним критерієм для зарахування на навчання за кошти державного бюджету.

Загострюється ситуація і тим, що мало хто розуміє, що право на позаконкурсний вступ – це ще не гарантія безоплатності навчання. Ця категорія абітурієнтів також проходить ЗНО. Після цього, такі вступники беруть участь в окремому конкурсі, але можуть претендувати не більше, ніж на 25% місць від обсягу державного замовлення на кожен з напрямів підготовки (спеціальність). Точна кількість визначається самим ВНЗ, але не може бути меншою за 1 місце.

Цьогорічна вступна кампанія теж не позбавлена маніпуляцій щодо наявності додаткових категорій пільговиків. Щоб спростувати окремі із них, вважаємо за доцільне деталізувати перелік осіб, які мають право на участь у позаконкурсному вступі до ВНЗ у 2014 році, а також закцентувати на відмінностях від попередніх років:

1. Особи, які мають таке право відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а це:

– учасники бойових дій на території інших держав[1] (п.22 статті 12 ЗУ);
– діти учасників  бойових  дій  на  території  інших держав,  які  загинули  (пропали  безвісти)  або померли внаслідок поранення,  контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під  час  цих  дій  та  конфліктів (абз. 1,5 п. 23 ст.15 ЗУ)

Попри те, що 19 липня 2014 року набрали чинності зміни до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»якими визнано учасниками бойових дій військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, осіб рядового, начальницького складу Міністерства внутрішніх справ України, військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучались до участі в антитерористичній операції, у порядку, встановленому законодавством, права на позаконкурсний вступ у таких осіб та членів їх сімей немає.

Пільгами, відповідно до цього Закону, користуються лише учасники бойових дій на території інших держав та їх діти. Список  держав та періоди бойових дій на їх території визначені у Постанові Кабінету Міністрів «Про організаційні заходи щодо застосування Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

2. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років (відповідно до п.2 ч.13  Постанови Кабінету Міністрів України №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування):

– діти-сироти;
– діти, позбавлені батьківського піклування (у зв’язку з: позбавленням батьків батьківських прав; відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав; визнання батьків безвісно відсутніми, або недієздатними, оголошення батьків померлими; відбуванням батьків покарання в місцях позбавлення волі чи перебування їх під вартою на час слідства; розшуком батьків органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від спати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження; тривалою хворобою батьків, що перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки; підкинуті діти, батьки яких невідомі; діти, від яких відмовилися батьки;
– особи  віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Набуття дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування відбувається в порядку, визначеному п.23, 24 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини.

3. інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за  обраною  спеціальністю  (відповідно до статті 22  Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»);

4. особи, які мають таке право відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:

– громадяни, віднесеним до категорії 1 (п.26 статті 20 ЗУ);
– громадяни, віднесеним до категорії 2 (п.1 статті 21 ЗУ);
– громадяни, віднесені до категорії 3, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами (п.6 статті 22 ЗУ);
– громадяни, віднесені до категорії 4, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами (п.1 статті 23 ЗУ);
– діти віком до 18 років:

i. інваліди у зв’язку з Чорнобильською катастрофою (п.4 ч.3 ст.30 ЗУ);
ii. у яких померли батьки , віднесені до категорії 1 або категорії 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою (ч.2 ст.20 та ч.2 ст.21 ЗУ);
iii. у яких померли батьки з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою (п.2 ст.22 ЗУ);
iv. батьки яких віднесені до категорії 1 (п.26 статті 20 ЗУ).

5. Особи, яким відповідно до статті 5  Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право:

– шахтарі, що мають стаж підземної роботи не менше як три роки;
– протягом  трьох років після здобуття загальної середньої освіти:

i. особи , батьки яких мають стаж підземної роботи не менше п’ятнадцяти років;
ii. особи, батьки яких є шахтарями, які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві;
iii. особи, батьки яких є шахтарями-інвалідами І та ІІ групи.

Звертаємо увагу, що до цієї категорії відносяться шахтарі та їхні діти з усіх шахтарських регіонів України. Для підтвердження факту наявності відповідного стажу, абітурієнт має пред’явити довідку з відділу кадрів підприємства (шахтоуправління) або ж виписку з трудової  книжки. Тому, частина абітурієнтів Донбасу, які заздалегідь не подбали про отримання відповідних документів, а зараз не мають змоги це зробити через проведення бойових дій – втратять можливість брати участь в конкурсному відборі на пільгових умовах.

6. при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах» :

– діти, батьки яких загинули на вугледобувних підприємствах,
– діти, батьки яких стали інвалідами на вугледобувних підприємствах.

7. діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків (відповідно до Указу Президента «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

8. члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії, що сталася на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф.Засядька» (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників».

Варто зазначити, що всі вище перелічені категорії вступників мали можливість вступати на позаконкурсній основі і в попередні роки.

Новою для вступу-2014 року є категорія осіб, у яких один з  батьків (усиновлювачів)  був військовослужбовцем, який загинув  чи  визнаний судом  безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби. Такі діти зможуть реалізувати своє право протягом трьох  років після  здобуття  відповідної  загальної середньої освіти за особистим вибором ВНЗ та спеціальності. Такі зміни пов’язані з набранням чинності 11 липня 2014 року Закон України «Про внесення змін до статті 13 «Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Однак пункт 1 розділу ХІІІ Умов прийому до ВНЗ  2014 році ще не доповнений відповідним положенням.

Окремо варто згадати про пільги, якими користуватимуться при вступі до вищих навчальних закладів у 2014 роціособи, які проживають на окупованій території (відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» такою є лише територія Автономної Республіки Крим), або переселилися з неї. Процедура є такою: громадяни України, які проживають на території АРК, або переселилися з неї, братимуть участь у конкурсному відборі вступників на навчання у державних і комунальних вищих навчальних закладах України у загальновстановленому порядку. Але якщо за результатами конкурсного відбору зазначені вступники не потрапили до рейтингового списку вступників на місця державного замовлення, навчальний заклад повинен збільшити кількість місць державного замовлення. Для цього Кабінетом Міністрів України має бути визначений окремий порядок фінансування додаткових місць державного замовлення громадян, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї. Проте, наразі такий документ відсутній.

Фактично, поданий перелік осіб, які мають право на позаконкурсний вступ, є вичерпним. А тому, ті абітурієнти, котрі не входять до визначених категорій, не можуть користуватися такими пільгами.

Детальніше:
Наталія Радиш, юрист Львівського представництва Громадянської мережі ОПОРА – 044 222 57 27.


 

[1]Відповідно до п.2 статті 6 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» «учасники бойових  дій на території інших країн – військовослужбовці  Радянської  Армії,  Військово-Морського Флоту, Комітету державної безпеки, особи рядового, начальницького складу і військовослужбовці  Міністерства  внутрішніх  справ  колишнього Союзу РСР  (включаючи  військових та  технічних спеціалістів і радників), працівники відповідних категорій, які за рішенням Уряду колишнього Союзу РСР проходили службу,  працювали чи перебували  у відрядженні в державах, де в цей період велися бойові дії, і брали участь у бойових діях чи забезпеченні  бойової  діяльності  військ (флотів). Військовослужбовці   Збройних  Сил  України,  Служби  безпеки України,  Служби  зовнішньої  розвідки  України,  особи  рядового, начальницького складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ  України,  інших  утворених  відповідно  до  законів України військових   формувань,  які  за  рішенням  відповідних  державних органів  були  направлені  для  участі  в  міжнародних операціях з підтримання  миру  і безпеки або у відрядження в держави, де в цей період  велися  бойові дії».