Як в ОВК Львівщини залучають експертів, спеціалістів та технічних працівників

Дата: 06.10.2014

В окружних комісіях звершується прийом на роботу технічних працівників – бухгалтерів, діловодів, системних адміністраторів та юристів, які би мали, разом з членами ОВК, забезпечувати ефективність організації виборчого процесу. Персональний підбір осіб на такі посади відбувається по-різному, тому подекуди кадрові рішення супроводжуються конфліктами між головою та членами комісії. Результатами таких ситуацій часто є судові позови.

Відповідно до вимог частини 17 статті 33 Закону України «Про вибори народних депутатів України» виборча комісія для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення своїх повноважень може залучати на підставі цивільно-правових угод відповідних експертів, спеціалістів та технічних працівників.

Відповідне положення Закону України «Про вибори народних депутатів України», дещо деталізовано в Порядку залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів народних депутатів України (додаток 1 до Постанови ЦВК від 19 липня 2012 року № 122). Так, в ньому визначається гранична чисельність таких  працівників в окружній виборчій комісії –  не більше 10 осіб, а також зазначено, що ОВК на своєму засіданні приймає рішення про затвердження переліку посад та чисельності залучених працівників для роботи в цій комісії. Однак, персональний підбір осіб на такі посади в комісіях відбувається по-різному.

Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

Під час попередніх виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року на Львівщині були непоодинокі позови до судів з вимогами скасувати постанови комісії, які нібито «перевищили повноваження», затверджуючи персонально кожну з кандидатур. У інших випадках, навпаки, позивалися щодо перевищення повноважень голови комісії, який одноосібно вирішував, кого саме залучати до роботи. Наведемо приклади кількох з них, які датовані вереснем 2012 року.

У вересні 2012 року політична партія «Партія Регіонів» позивалася до голови окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 123 з позовом про те, що голова неправомірно відмовив поставити на голосування питання порядку денного засідання «Про залучення персонального складу відповідних спеціалістів, секретарів, експертів та технічних працівників, з якими голова окружної виборчої комісії укладатиме цивільно-правові угоди». У цьому випадку суд дійшов до переконання, що відмовляючи поставити на голосування це питання порядку денного засідання виборчої голова ОВК діяв правомірно, оскільки вирішення цього питання не належить до повноважень комісії .

Проте, цей же суд кількома днями пізніше, розглядає позов довіреної особи кандидата в народні депутати України у ОВО № 125 до окружної виборчої комісії цього ж округу. Позивач вважає, що залучення конкретних осіб на вакантні посади спеціалістів, експертів та технічних працівників повинно здійснюватись безпосередньо головою ОВК, а не комісією. На його думку, визначення конкретних осіб на вакантні посади комісією, виходить за межі повноважень комісії. Однак, у своєму рішенні суд доходить до висновку про те, що норм закону, які б не дозволяли ОВК затвердити персональний склад осіб на посади спеціалістів, експертів, технічних працівників і надавали таке право голові комісії, виборче законодавство не містить.

Розглядав суд і позов уповноваженої особи «Партії Регіонів» в ОВК №119 до голови відповідної окружної комісії про розмежування повноважень щодо визначення персонального складу залучених працівників. У цій справі суд дійшов висновку, що питання визначення персонального складу технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій відноситься до компетенції виборчої комісії, оскільки в силу п. 17 ст. 33 Закону України «Про вибори народних депутатів України» лише виборча комісія може залучати відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників. А всі питання, які відносяться до повноважень виборчої комісії відповідно до ч. 1 ст.33 цього Закону вирішуються колегіально на засіданні комісії. Законодавством не передбачено делегування повноважень виборчої комісії щодо визначення персонального складу спеціалістів та технічних працівників голові комісії. Голові комісії делеговані лише повноваження щодо укладення цивільно-правових договорів із залученими виборчою комісією кандидатами. Суд визнав, що дії голови виборчої комісії щодо укладення цивільно-правових угоди із самостійно визначеними кандидатами на посади спеціалістів та технічних працівників для роботи в ОВК є протиправними, оскільки вчинені поза межами її компетенції.

Позачергові вибори народних депутатів 26 жовтня 2014 року

Як і на попередніх виборах народних депутатів України питання персонального затвердження залучених працівників у львівських ОВК відбувається по-різному. Так, в комісіях виборчих округів №115, 118, 120, 121 та 126 при затвердженні переліку посад та чисельності залучених працівників для роботи у відповідних окружних виборчих комісіях, головою було повідомлено про персони тих осіб, які будуть залучені до роботи у комісії та запропоновано підтримати їх, або внести свої пропозиції.

У комісіях № 117, 119, 124 рішення про персон залучених працівників приймали одноособово голови таких комісій. Варто також відзначити, що у більшості ОВК залучені особи вже працювали на відповідних посадах під час виборів до Верховної Ради у 2012 році.

Однак і цього року на ґрунті залучення до роботи в окружних комісіях спеціалістів, експертів та технічних працівників на Львівщині вже встигли виникнути конфлікти. Так, після зміни голови комісії у 115 виборчому окрузі, новий голова, Лозинський Андрій, одноосібно залучив до роботи юристів, діловодів та бухгалтерів. Це при тому, що попереднім головою за згодою членів комісії вже були залучені відповідні спеціалісти. Пан Лозинський вважає, що питання залучених працівників належить виключно до його повноважень, а тому він має право звільнити попередньо залучених осіб та призначити своїх.  Крім того, голова не вбачає ніяких порушень у залученні до роботи своїх родичів. Такий підхід викликав обурення у членів комісії, адже особи, які були ними погоджені справно виконували свої обов’язки. Наразі через існуючий конфлікт комісія не в змозі працювати злагоджено.

У окружні виборчій комісії 117 виборчого округу на засіданні 26 вересня комісія відмовилися затверджувати на посаді головного бухгалтера особу, з якою голова вже підписав цивільно-правову угоду. Члени комісії вважають, що голова повинен був узгоджувати кандидатури перед підписанням відповідної угоди.

Протиріччя щодо призначення системного адміністратора виникла у комісії 122 виборчого округу. Ще під час  одного з перших засідань комісії, яке відбувалося 13 вересня 2014 р., розглядалося питання персонального складу залучених працівників. Голова комісії та окремі члени ОВК пропонували кандидатури на конкретні посади, а комісія приймала відповідні рішення. Так, на посаду системного адміністратора, голова комісії запропонував кандидатуру Кенцало Юрія – особи, яка не має відповідної технічної освіти, проте виконував ці функції під час парламентських виборів 2012 р. і позачергових виборах Президента у 2014 р. у цій же ОВК. Однак, його кандидатуру комісія не підтримала. Натомість один з членів комісії запропонував іншу кандидатуру – Кота Юрія, який хоча й не має досвіду роботи системного адміністратора в ОВК, проте має відповідну освіту. Його кандидатуру комісія підтримала більшістю голосів. Проте уже наступного дня з невідомих причин Кіт Юрій відмовився від пропозиції. Після цього, комісією розглядалось ще 2 кандидатури, проте усі вони в кінцевому результаті відмовлялись. Тим часом за словами пана Кенцала, він звернувся до суду з позовом щодо перевищення окружною комісією своїх повноважень, адже вважає, що його призначення має вирішуватися головою одноособово. Незважаючи на суперечки, голова комісії все-таки прийняв Юрія Кенцала на посаду системного адміністратора. Варто зазначити, що голосування за оператора, юриста та бухгалтера у комісії 122 виборчого округу відбулося одноголосно.

Зважаючи на наявність судових прецедентів та на те, що окружна комісія є колегіальним органом, а відповідні особи залучаються для забезпечення здійснення повноважень усієї комісії, видається, що узгодження залучених працівників з членами комісій є таки необхідною. Тобто повноваження щодо укладання цивільно-правових угод з конкретними особами мають бути надані голові рішенням окружної виборчої комісії. А тому і під час нинішнього виборчого процесу ймовірні судові позови щодо перевищення головою повноважень в частині одноосібного залучення відповідних спеціалістів.

Статтю підготувала:
Наталія Радиш, юрист, координатор спостереження за виборами у Лвьівсьій області