Заява ОПОРИ щодо рішення КСУ про проведення виборів у місті Київ у 2015 році

Дата: 31.05.2013

Громадянська мережа ОПОРА висловлює занепокоєння щодо наслідків у реалізації конституційних прав громадян та права на місцеве самоврядування, які витікають із рішення Конституційного Суду України[1].

ОПОРА звертається до керівництва Верховної Ради України з закликом невідкладно організувати парламентські слухання із проблем забезпечення місцевого самоврядування в столиці України – місті Київ. У межах цієї нагальної дискусії усі зацікавлені сторони, у тому числі представники органів місцевого самоврядування, громадськості та наукового середовища, мають знайти прийнятний вихід із проблемної ситуації.

Сьогоднішнє рішення Конституційного Суду України знижує довіру громадян до механізмів місцевого самоврядування. У Ст. 7 Конституції України передбачається, що в Україні визнається та гарантується місцеве самоврядування. Функціонування в Києві органів місцевого самоврядування, повноваження яких вже завершилися, ставить під сумнів ці гарантії і створює умови для узурпації влади.

Перенесення виборів Київського міського голови та Київської міської ради на 2015 рік перешкоджає практичній реалізації конституційних прав громадян. У ст. 38 Конституції України зазначається, що громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Натомість, в преамбулі Європейської хартії місцевого самоврядування підкреслюється, що право громадян на участь в управлінні державними справами найбільш безпосередньо може здійснюватися на місцевому рівні[2]. У Додатковому протоколі до Хартії констатується, що Держави-Сторони в рамках своєї юрисдикції повинні забезпечувати кожному право участі у справах місцевого органу влади. Це право, серед іншого, забезпечується, участю громадян як виборців чи кандидатів у виборах. Відсутність у мешканців Києва практичної можливості шляхом волевиявлення формувати місцеве самоврядування входить у прямий конфлікт із правами громадян та міжнародними стандартами їх забезпечення. Цей конфлікт ставить під сумнів європейські прагнення української політичної еліти, оскільки охорона та посилення місцевого самоврядування є одним із ключових принципів розбудови ЄС.

Місцеве самоврядування є правом територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення. Сумнівна легітимність органів місцевого самоврядування не дозволить приймати ефективні рішення в інтересах мешканців міста Київ. Нинішня ситуація посилить прояви необґрунтованого втручання органів державної лади у справи територіальної громади столиці, узалежнить її розвиток від кон’юнктурних політичних інтересів.

[1]. Рішення у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 136, частини третьої статті 141 Конституції України, абзацу першого частини другої статті 14 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»
[2]. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_946

За коментарями звертайтесь:
Ольга Айвазовська,
координатор виборчих та парламентських програм,
063 617 97 50, a.olja@opora.org.ua