Подача заяв на вступ до вищих навчальних закладів України у питаннях та відповідях

Дата: 11.07.2017

2 липня розпочнеться наступний етап вступної кампанії — подача заяв на вступ до вищих навчальних закладів України. Разом з тим, етап реєстрації електронних кабінетів вступника, який розпочався 29 червня, триватиме до 18:00 25 липня, тож вступники, які не мали змогли зареєструватися через проблеми у роботі цієї системи, мають ще достатньо часу зробити це.

Для осіб, які вступають на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, основні  терміни вступної кампанії є наступними:

11 липнякінцевий термін проведення медичних оглядів та інших доконкурсних процедур (для конкурсних пропозицій, які мають особливі умови відбору)
12 липняпочаток прийому заяв та документів
17 липняпочаток проведення творчих конкурсів
21 липняпочаток проведення вступних іспитів, співбесід
20 липня, 18.00кінцевий термін прийому документів від осіб, які вступають на основі співбесід, вступних іспитів та творчих конкурсів
23 липнязакінчення проведення співбесід
24 липня, 12.00оприлюднення списків рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, квотами-2
25 липня, 18.00кінцевий термін реєстрації електронного кабінету вступника
26 липня, 18.00кінцевий термін прийому документів від осіб, які вступають на основі ЗНО
закінчення проведення творчих конкурсів
закінчення проведення вступних іспитів
1 серпня,12.00оприлюднення списку рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету
5 серпня, 12.00кінцевий термін подачі оригіналів документів особами, які отримали рекомендації на зарахування за кошти державного бюджету
7 серпня, 12.00кінцевий термін зарахування на бюджетну форму навчання
30 вереснякінцевий термін зарахування на контрактну форму навчання

Громадянська мережа ОПОРА пропонує вступникам детальніше розібратися у цьому етапі, відповідаючи на найактуальніші питання щодо подачі заяв.

Конкурсний бал

1. Що означає адресне розміщення державного замовлення?

Відповідь: Це надання вступнику рекомендації до зарахування на навчання за кошти держбюджету за заявою із найвищим пріоритетом, за якою вступник потрапляє в число тих, хто може бути рекомендований на бюджетне навчання. Тобто, беручи до уваги конкурсний бал вступника та визначені ним найбільш бажані для вступу спеціальності/ВНЗ, система запропонує найоптимальніший варіант вступу на навчання за кошти державного бюджету.

2. Де можна ознайомитися з описом алгоритму, який буде застосовуватися під час надання рекомендацій на навчання за кошти державного бюджету?

Відповідь: Алгоритм адресного розміщення державного замовлення описаний у додатку №5 до Умов прийому –  матеріали  для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році.

3. Як визначається конкурсний бал?

Відповідь: Відповідно до ЗУ “Про вищу освіту”, конкурсний бал розраховується як сума балів за кожен сертифікат, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, помножена на вагові коефіцієнти, що встановлюються Правилами прийому до вищого навчального закладу. Сума коефіцієнтів повинна дорівнює одиниці.

Якщо записати це через визначену в Умовах прийому формулу, вона виглядатиме так:

Конкурсний бал (КБ) = ЗНО(укр.мова і література)*К1 + ЗНО(мат.,/іст. України/ біол.) *К2+ЗНО(вибір з двох предметів)  *К3+ Атестат*К4 + підготовчі курси *К5/Особливі успіхи.

Під останньою складовою — особливі успіхи — в Умовах прийому мається на увазі (1) бал за успішне закінчення підготовчих курсів ВНЗ при вступі до цього ВНЗ на спеціальності Додатку №4. До такого балу, визначеного у 200-бальній шкалі, застосовується коефіцієнт К5 (визначений навчальним закладом). Особам, які є (2) призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2016 року з базових предметів, (3) призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2017 або 2016 року останній доданок встановлюється на максимально дозволеному Законом рівні – 10 балів.

4. Чи може конкурсний бал бути вищим, ніж 200?

Відповідь: Ні, конкурсний бал вступника не може перевищувати 200 балів. У випадку, коли після застосування усіх коефіцієнтів, бал перевищує 200, система ЄДЕБО встановить його на рівні максимально можливих 200 балів.

5. Чи може ВНЗ не враховувати бал атестата при розрахунку конкурсного балу?

Відповідь: Так, ВНЗ має право встановити коефіцієнт, який застосовується до балу атестата на рівні 0. В такому випадку конкурсний бал вступника формуватиметься з результатів ЗНО з трьох предметів, помножених на відповідні коефіцієнти та балів за особливі успіхи.

6. Якщо вступник склав ЗНО з обох предметів, які пропонуються вишем на вибір, як третій предмет, результати з якого предмету будуть враховані при розрахунку конкурсного балу?

Відповідь: У електронному кабінеті вступника будуть відображатися результати ЗНО зі всіх предметів (обох років). При подачі заяви вступник має зазначити, результати з якого предмету   будуть враховуватися під час розрахунку конкурсного балу.

7. Чи мають якісь переваги учасники міжнародних олімпіад?

Відповідь: Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки України, чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки з двох вступних випробувань (за вибором вступника) по 200 балів.

8. Чому конкурсний бал у різних ВНЗ є різним, якщо заяви подаються на однакову спеціальність, використовуються результати ЗНО з однакових предметів?

Відповідь: Підстав для цього може бути декілька. По-перше, кожен ВНЗ самостійно встановлює коефіцієнти, які застосовуються до кожної складової конкурсного балу. Закон України “Про вищу освіту” визначає лише мінімальні чи максимальні показники та правило, що сума коефіцієнтів має дорівнюватиме 1, а право поділу цієї одиниці на складові коефіцієнти належить ВНЗ. Закон визначає, що вага кожного результату ЗНО має становити не менш як 20 % конкурсного бала, (тобто коефіцієнт не менше 0,2). Вага атестату – може становити від 0 до 10 % конкурсного бала, (тобто коефіцієнт може варіюватися від 0 до 0,1). У разі проведення творчих конкурсів (перевірки фізичних здібностей) вага бала за конкурс творчих або фізичних здібностей має становити не більш як 25 % (коефіцієнт до 0,25, а для вступу на спеціальності галузі знань 02 “Культура і мистецтво”, спеціальності 091 “Архітектура та містобудування” не більше 50 %, коефіцієнт – до 0,5); вага бала за особливі успіхи (олімпіади, МАН) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів ВНЗ на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, може становити від 0 до 5 відсотків конкурсного бала (коефіцієнт — 0-0,5).

Іншою підставою може бути коригування конкурсного балу на регіональний чи галузевий коефіцієнти.

Пропонуємо приклад розрахунку конкурсного балу трьох абітурієнтів у навчальні заклади, які знаходяться у різних ВНЗ (конкурсний бал буде коригуватися лише на регіональний коефіцієнт) для вступу на спеціальність “Кібербезпека”:

ВНЗ у м. КиївКоефіцієнтиАбіт.1Абіт.2Абіт.3
ЗНО 10,21603217935,819539
ЗНО 20,61458718010815492,4
ЗНО 30,217334,615631,216032
Атестат0195018701950
КБ без коригування153,6175163,4
РК1
СК1
ГК1
Скоригований КБ153,6175163,4
ВНЗ у м.Львів
ЗНО 10,31604817953,719558,5
ЗНО 20,4145581807215461,6
ЗНО 30,2517343,251563916040
Атестат0,051959,751879,351959,75
КБ без коригування159174,05169,85
РК1,01
СК1
ГК1
Скоригований КБ160,59175,79171,55
ВНЗ у м.Суми
ЗНО 10,21603217935,819539
ЗНО 20,514572,51809015477
ЗНО 30,2517343,251563916040
Атестат0,051959,751879,351959,75
КБ без коригування157,5174,15165,75
РК1,02
СК1
ГК1
Скоригований КБ160,65177,63169,07

9. Що таке олімпіада вищого навчального закладу?

Відповідь: Олімпіада, яка могла проводитися вищими навчальними закладами для професійної орієнтації вступників відповідно до наказу МОН України від 21.12.2016 № 1587 “Про затвердження Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі загальної середньої освіти”. Відповідно до Умов прийому, учасникам другого туру таких олімпіад, які набрали не менше ніж 90 % балів, передбачена можливість нараховувати додаткові бали до сертифіката ЗНО з одного предмету в обсязі від 1 до 20 балів  (але не вище 200). Такі олімпіади могли проводитися лише зі спеціальностей, визначених додатком 4.

10. Які спеціальності є в додатку 4? Для яких спеціальностей може враховуватися результат підготовчих курсів?

Відповідь: Спеціальності з переліку, визначеному у Додатку №4 є наступні (у форматі код спеціальності — назва спеціальності):  91 Біологія; 101 Екологія; 102 Хімія; 103 Науки про Землю; 104 Фізика та астрономія; 105 Прикладна фізика та наноматеріали; 111 Математика; 112 Статистика; 124 Системний аналіз; 131 Прикладна механіка; 132 Матеріалознавство; 133 Галузеве машинобудування; 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка; 135 Суднобудування; 136 Металургія; 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 142 Енергетичне машинобудування; 143 Атомна енергетика; 144 Теплоенергетика; 145 Гідронергетика; 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; 153 Мікро- та наносистемна техніка; 161 Хімічні технології та інженерія; 162 Біотехнології та біоінженерія; 163 Біомедична інженерія; 171   Електроніка; 172 Телекомунікації та радіотехніка; 173 Авіоніка; 181 Харчові технології; 182 Технології легкої промисловості; 183 Технології захисту навколишнього середовища; 184 Гірництво; 185 Нафтогазова інженерія та технології; 186 Видавництво та поліграфія; 192 Будівництво та цивільна інженерія; 193 Геодезія та землеустрій; 201 Агрономія; 202 Захист і карантин рослин; 203 Садівництво та виноградарство; 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; 205 Лісове господарство; 206 Садово-паркове господарство; 207 Водні біоресурси та аквакультура; 208 Агроінженерія; 251 Державна безпека; 252 Безпека державного кордону; 253 Військове управління (за видами збройних сил); 254 Забезпечення військ (сил); 255 Озброєння та військова техніка; 261 Пожежна безпека; 263 Цивільна безпека; 271 Річковий та морський транспорт; 272 Авіаційний транспорт; 273 Залізничний транспорт; 274 Автомобільний транспорт; 275 Транспортні технології (за видами); 14 Середня освіта (за основними предметними спеціалізаціями: 014.04-014.10); 15 Професійна освіта (за спеціалізаціями: 015.01-015.04, 015.06-015.15, 015.17, 015.18, 015.20-015.22);

11. Що означає регіональний коефіцієнт?

Відповідь: Визначена Умовами прийому перевага для ВНЗ, які знаходяться не в мегаполісах. Конкурсний бал вступника коригуватиметься шляхом множення на різні коефіцієнти в залежності від місцезнаходження ВНЗ — у місті Київ коефіцієнт дорівнює 1, у містах Дніпро, Львів, Харків та Одеса  – 1,01, для ВНЗ Донецької та Луганської областей, переміщених ВНЗ — 1,03 та коефіцієнт 1,02 для вступу у ВНЗ, які знаходяться у інших містах. Абітурієнт, подаючи заяви у регіональні ВНЗ, матиме дещо вищий конкурсний бал у широкому конкурсі.

12. Що означає сільський коефіцієнт?

Відповідь: Привілей, який надається особам, які здобули повну середню освіту у школах, що знаходяться у сільській місцевості та були зареєстровані у селі. Дія цього пункту не поширюється на селища міського типу.  Привілей надається у формі множення конкурсного балу вступника на коефіцієнт 1,02.

13. Що означає галузевий коефіцієнт?

Відповідь: Привілей, який надається особам, які визначили заяву для вступу на спеціальність з переліку Додатка №4 пріоритетом №1. Привілей надається у формі коригування конкурсного балу шляхом множення на коефіцієнт 1,03.

14. Що означає першочерговий коефіцієнт?

Відповідь: Привілей, який надається особам, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільські й місцевості або селищах міського типу. Перевага надається у формі коригування конкурсного балу шляхом множення на коефіцієнт 1,1. Таке право визначене ч. 3 статті 44 Закону України “Про вищу освіту”, однак наразі не прийнято усіх необхідних підзаконних актів на виконання цієї вимоги Закону, тож існує велика ймовірність про неможливість застосування цієї норми під час вступу у 2017 році.

15. Чим підтверджується факт проживання у сільській місцевості для отримання додаткового привілею, сільського коефіцієнту.

Відповідь: Для підтвердження цього факту потрібно завантажити в електронний кабінет вступника довідку про реєстрацію місця проживання особи, відповідно до Правил реєстрації місця проживання. Щодо цього питання МОН надавав відповідне роз’яснення – щодо формування конкурсного балу з урахуванням сільського коефіцієнту.

16. Що таке спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі?

Відповідь: Це особливі умови вступу, надані певним категоріям осіб Законами України чи іншими нормативними актами. До таких прав належать: можливість вступу за співбесідою, вступними екзаменами, окрема процедура вступу у переміщені ВНЗ, Уповноважені ВНЗ, переведення на вакантні місця державного замовлення. МОН підготувало детальне роз’яснення, які права має кожна з таких категорій. Детальніше з цим листом можна ознайомитися за посиланням.

Подача заяв для вступу для здобуття ступеню бакалавра

17. Яку кількість заяв може зареєструвати вступник?

Відповідь: Вступник може подати 9 заяв на денну та заочну форму навчання, за якими  претендуватиме на навчання за кошти державного бюджету. Ці заяви вступник має пріоритезувати – визначити, за якою заявою він хоче бути зарахований в першу чергу, другу і т.д. Подання заяв для участі в конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) не обмежується, такі заяви не пріоритезуються.

Під час подачі електронної заяви вступник має обрати позначку, в якому конкурсі ця заява братиме участь:

 • “претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням”;
 • “претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення”;
 • “претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб”.

18. Якщо вступник не має доступу до інтернету, чи може вступник поїхати до одного з ВНЗ та подати заяви там?

Відповідь: Для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі, ВНЗ створюють при приймальних комісіях консультаційні центри. При цьому, вступник може звернутися до консультаційного центру будь-якого ВНЗ, навіть якщо вступник не має на меті подавати заяву до цього ВНЗ. Консультація в таких центрах буде надаватися шляхом допомоги при поданні електронної заяви.

19. Заява для вступу на одну спеціальність але за різними формами навчання (денну, заочну) вважається однією чи двома заявами?

Відповідь: Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

20. Хто може подавати заяви у паперовій формі?

Відповідь: Подавати заяви в паперовій формі мають право вступники на основі повної загальної середньої освіти, які: (1) мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті ЗНО та (2) мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі, або право на зарахування за квотами-1, квотами-2 і бажають скористатися цими правами;

21. Чи можна подавати сертифікати ЗНО 2016 року?

Відповідь: Так, вступник має право використовувати результати ЗНО 2016 та 2017 років, при цьому дозволяється комбінувати їх  – використовувати результат одного предмету, отриманий у 2016 році, а інші – у 2017 році.

22. Чи можна змінити пріоритет поданої заяви?

Відповідь: Ні, визначений під час подачі заяви пріоритет не може бути змінений. Якщо особа не хоче брати участь у конкурсі за заявою з певним пріоритетом, вона, ймовірно, матиме право скасувати її без права подати іншу заяву з таким пріоритетом.

23. Де можна порівняти свої результати ЗНО з результатами інших вступників?

Відповідь: При визначенні пріоритетності заяв пропонуємо користуватися даними УЦОЯО щодо розподілу учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року за результатами рейтингового оцінювання за шкалою 100-200 балів з кожного предмета: української мови і літературиматематикиіспанської мовианглійської мовинімецької мовифранцузької мовиісторії Українибіологіїросійської мовигеографіїфізикихімії.

24. Чи буде працювати система “Конкурс”?

Відповідь: Інформування вступників про перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до ВНЗ передбачено Умовами прийому, однак періодичність оновлення такої інформації не визначена.

Державне замовлення для вступу

25. Що таке широкий обсяг державного замовлення?

Відповідь: Це загальна кількість місць державного замовлення на кожну спеціальність, в межах  якої може бути надано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення.

26. Чому ВНЗ не оприлюднюють на свої сайтах обсяги державного замовлення на кожну з спеціальностей?

Відповідь: Наразі показники державного замовлення на підготовку фахівців за ступенями вищої освіти бакалавр на 2017 рік не затверджені Кабінетом міністрів України. Очікується, що обсяги державного замовлення будуть затверджені 13 липня. Такі обсяги будуть затверджені в межах кожної спеціальності, а їх розподіл між ВНЗ буде відбуватися під час адресного розміщення державного замовлення, тобто роботи Алгоритму з надання рекомендацій на навчання за кошти державного замовлення.

27. Де можна отримати інформацію про можливі максимальні та мінімальні обсяги державного замовлення?

Відповідь: Мінімальні та максимальні обсяги державного замовлення можна переглянути за посиланням. Така інформація має бути оприлюднена і на сайтах ВНЗ.

28. Якщо особа, яка протягом певного часу навчалася у ВНЗ за кошти державного бюджету має бажання перевступити на перший курс на іншу спеціальність/у інший ВНЗ, чи має вона право навчатися за кошти державного бюджету?

Відповідь: Особа має право повторно вступити за навчання за кошти державного (місцевого) бюджету лише за умови відшкодування до державного (місцевого) бюджету коштів, витрачених на її/його навчання. Порядок відшкодування визначений Постановою КМУ №658 від 26 серпня 2015 р. № 658.

Рейтингові списки

29. Коли будуть оприлюднені рейтингові списки?

Відповідь: Рейтингові списки повинні формуватися з ЄДЕБО та в повному обсязі оприлюднюватися на сайті ВНЗ. Такі списки повинні містити ПІБ вступника, конкурсний бал, визначену вступником пріоритетність та підстави для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1/квоти-2/квоти-3. Умовами прийому не передбачена періодичність оприлюднення рейтингового списку вступників. Якщо система ЄДЕБО працюватиме в стабільному режимі, буде можливість оновлювати такі списки кожного дня.

30. Коли та де будуть оприлюднені списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету?

Відповідь: Списки вступників, які рекомендовані до зарахування за держзамовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю),  повинні бути оприлюднені до 12:00 1 серпня.  Офіційним повідомленням про надання рекомендацій  є оприлюднення списків на інформаційних стендах приймальних комісій. Разом з тим, ВНЗ зобов’язані дублювати таку інформацію на офіційному веб-сайті.

31. Чи зобов’язаний ВНЗ телефонувати, надсилати смс-повідомлення/e-mail про надання рекомендації?

Відповідь: Ні, такого обов’язку у ВНЗ немає. Однак, деякі виші можуть це робити з власної ініціативи.

32. Коли будуть надані рекомендації на навчання за контрактом?

Відповідь: Терміни оприлюднення та коригування списків вступників, рекомендованих до зарахування за контрактом визначаються Правилами прийому до навчального закладу.

33. Чи можуть замість вступника подати оригінали документів для зарахування батьки?

Відповідь: Ні, вступник зобов’язаний особисто подати до ВНЗ оригінали документів.

34. Чи  може вступник змінити спеціальність для зарахування на контрактну форму навчання після закінчення строку прийому документів?

Відповідь: Так, вступник може змінити спеціальність на іншу в межах одного вищого навчального закладу (за умови збігу конкурсних предметів та при наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).

35. Чи враховується пріоритетність під час участі у конкурсі на зарахування на контрактну форму навчання?

Відповідь: Ні, під час надання рекомендацій до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, всі заяви розглядаються без пріоритетів. Тобто можлива ситуація, коли вступника буде рекомендовано до зарахування на контрактну форму навчання за різними заявами одночасно.

36. Якщо вступник рекомендований до зарахування на навчання за кошти державного бюджету не подасть вчасно оригінали документів, чи може сподіватися на дозарахування за іншими заявами?

Відповідь: Ні, вступник, який отримав рекомендацію до зарахування на навчання за кошти державного бюджету  і не виконав вимоги до зарахування, не може претендувати на переведення на вакантні місця державного замовлення.

37. Коли можна підписувати договір на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб?

Відповідь: Відповідно до Умов прийому, договір про надання освітніх послуг за кошти фізичних/юридичних осіб укладається протягом двох тижнів після видання наказу про зарахування. Оплата навчання здійснюється згідно з договором. Пам’ятайте, що один примірник договору, підписаного обома сторонами (вступником/його батьками та ВНЗ) має залишатися у вступника (батьків).

38. Що таке вакантні місця державного замовлення?

Відповідь: Це місця державного замовлення, на які були надані рекомендації  до зарахування на навчання за кошти державного бюджету, однак вступники не подали оригіналів документів. Відповідно їх рекомендації до зарахування були анульовані, а місця державного замовлення залишилися вакантними.

39. Хто має право бути переведеним на вакантні місця державного замовлення?

Відповідь: Право на переведення на вакантні місця державного замовлення мають особи певних категорій, які  зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб. При цьому, переведення на вакантні місця державного замовлення осіб з наступної категорії проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії (або в разі їх письмової відмови від переведення). В межах однієї категорії переведення відбувається за послідовністю від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку.

Послідовність категорій переведення є наступною:

 • діти загиблих під час проведення АТО. Такі особи переводяться на вакантні місця незалежно від їх конкурсного бала. Повний перелік таких осіб передбачено абзацами п’ятим-восьмим пункту 5 розділу IV цих Умов;
 • категорії осіб, які мали право вступати за співбесідою, квотою-1, інваліди, шахтарі та ін. Переведення цієї категорії дозволяється лише якщо конкурсний бал такого вступника менший від мінімального прохідного на навчання за державним замовленням не більше ніж на 10 балів (на 20 балів для спеціальностей, визначених у додаток 4. Повний перелік осіб цієї категорії передбачений абзацами другимтретімдев’ятим-дванадцятим пункту 5 розділу IV цих Умов2.

Такі категорії мають право переведення лише на спеціальності з додатку 4:

 • особи, які проживають на тимчасово окупованій території, внутрішньопереміщені особи. Переведення дозволяється лише якщо конкурсний бал вступника менший від мінімального прохідного на навчання за державним замовленням не більше ніж на 10 балів. Повний перелік осіб, визначений абзацами четвертим та тринадцятим пункту 5 розділу IV цих Умов;
 • особи, яким не було надано рекомендації на зарахування на місця за державним замовленням. У випадку, якщо вступник отримав рекомендацію на бюджет, однак відмовився від неї та уклав контракт за іншою заявою, це право на нього не поширюється.

40. Куди звертатися, якщо вступнику потрібна консультація стосовно вступу?

 • МОН (044) 287-89-29  (068) 951-25-13 (Viber/Telegram/WhatsApp/Skype: Dostupna Osvita), 0 800 504 425, електронною поштою – vstup_2017@mon.gov.ua та в формі особистого прийому за адресою м. Київ, бул. Шевченка, 16, к.117
 • ЄДЕБО – (044) 239-86-18;
 • Фонд “Відкрита політика” в регіонах:
 • Київ –  050-550-54-11 (Viber/Telegram/WhatsApp/Skype: Dostupna Osvita)
 • Краматорськ –  097 904 71 91,  066 113 93 75, 0 800 50 45 22,
 • Сєвєродонецьк – 097 983 65 31, 099 345 20 76, 0 800 50 45 11
 • Херсон – 097 983 65 91, 095 875 74 99, 0 800 50 45 70
 • Громадянська мережа ОПОРА — тел.0987658622 e-mail – osvita@opora.org.ua

Також за цими контактами можна повідомити про факти порушення законодавства  під час вступної кампанії.

_______________________________________________________________________

 •  діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
 • діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
 • діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби;
 • [1]визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;
  •  особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);
  •  визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
  •  діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 •  які в 2017 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);
 • яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о “Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання”, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
 •    особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 •   інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2
 • діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 •  шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
 • [1]громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року;
 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;