Чого очікувати абітурієнтам від вступної кампанії-2015?

Дата: 07.07.2015

У порівнянні з минулими роками цьогорічна вступна кампанія має ряд новацій. Серед них слід виокремити три – новий підхід до обчислення конкурсного балу, до кожної зі складових якого будуть застосовані вагові коефіцієнти; запровадження пріоритетності (рейтингування) поданих заяв; автоматизована система надання рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення, що має відбутися в один етап. З цими новаціями сьогодні під час прес-конференції знайомила журналістів Ольга Стрелюк, координатор освітніх програм Громадянської мережі ОПОРА.

“Максимально можливий конкурсний бал вступника цього року становить 210. Максимум 200 балів абітурієнт може отримати на основі результатів ЗНО, середнього бала атестату та бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення). Додаткові 10 балів нараховуються призерам Всеукраїнських олімпіад та конкурсу МАН. Цікаво, що на відміну від попередніх років, правила прийому ВНЗ встановлюють вагу кожного компонента конкурсного бала: результат ЗНО з кожного предмету має становити не менше 20 % конкурсного бала, середній бал атестату – від 0 до 10 %, бал за конкурс творчих або фізичних здібностей – не більш як 25 % чи 50 %, що залежить від напряму підготовки. Вагу кожної складової конкурсного балу визначає вищий навчальний заклад індивідуально”, – пояснює Ольга Стрелюк.

Ще однією новацією є запровадження пріоритетності заяв, які вступник подає до вищого навчального закладу. Кожній заяві (максимум 15) абітурієнт має присвоїти пріоритет, тобто показник, виражений числами від 1 до 15, де 1 – це показник найбільшої пріоритетності заяви, 15 – найнижчої. “Таким чином, ще до моменту надсилання чи подачі заяви, абітурієнт повинен зробити чіткий усвідомлений вибір на користь конкретних ВНЗ, взявши до уваги свій конкурсний бал, – говорить Стрелюк. – Звертаємо також увагу, що пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії. Тобто, йдучи в приймальну комісію здавати документи, вступник уже має визначитися з усіма пріоритетами”.

Завдяки пріоритетності заяв, цього року абітурієнта не будуть рекомендувати до зарахування на місця державного замовлення у кількох навчальних закладах, а лише у одному. Якщо абітурієнт не може бути рекомендований до зарахування за найвищим пріоритетом, він не втрачає права на зарахування за нижчим. Система ЄДЕБПО автоматично пропонуватиме найкращу пропозицію для навчання абітурієнта, враховуючи виставлену пріоритетність заяв та його конкурсний бал. За словами координатора освітніх програм мережі ОПОРА Ольги Стрелюк, зарахування вступників відбуватиметься в один етап, а не у три, як в попередні роки. Разом з тим, допускаємо, що частина абітурієнтів не виконає умови до зарахування, тобто не подасть оригінали документів у Приймальну комісію до 8 серпня. Умови прийому передбачають, що в такому випадку, рекомендації до зарахування на вакантні місця державного замовлення надаватимуться вступникам із числа рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, які виконали умови до зарахування та мають найвищий конкурсний бал.

Детальніше:
Ольга Стрелюк, координатор освітніх програм Громадянської мережі ОПОРА – 0988442965.