Особливості вступу 2016 року: що нового очікує на вступника?

Дата: 07.07.2016

Майже за тиждень у цьогорічних випускників розпочнеться не менш трепетний, ніж складання ЗНО, період — вступ до вищих навчальних закладів. Місяць тому до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2016 році були внесені доповнення, які відображають зміни, внесені законами та іншими нормативними документами від листопада 2015 року, коли були затверджені Умови прийому до вищих навчальних закладів у 2016 році (далі — Умови прийому).

Громадянська мережа ОПОРА пропонує абітурієнтам та всім зацікавленим роз’яснення щодо особливостей вступної кампанії та акцентує увагу на тому, чого варто очікувати під час цьогорічного вступу, а чого і ні.

Більшість абітурієнтів подаватимуть документи лише у електронній формі

Цьогоріч всі абітурієнти, які вступатимуть до вищих навчальних закладів України на основі результатів  ЗНО,  подаватимуть документи лише в електронній формі шляхом заповнення у режимі он-лайн заяви на інтернет-сайті http://ez.osvitavsim.org.ua.

Подавати документи лише в паперовій формі зможуть тільки особи, які мають право:

Подання електронних заяв відбуватиметься шляхом заповнення даних на інтернет-сайті  http://ez.osvitavsim.org.ua (сайт працюватиме лише під час подачі документів, тобто з 11 липня). Спершу абітурієнт має зареєструватися на відповідному сайті, де повинен вказати адресу своєї електронної пошти; серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ; номер, пін-код сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; серію та номер документа, що посвідчує особу. Для абітурієнта важливо пам’ятати що: прізвище, ім’я, по батькові вступника у документі про освіту повинні збігатись з прізвищем, іменем, по батькові вступника в документі, що посвідчує особу та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.

Подані вступником вищезазначені дані перевіряються у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі — ЄДЕБПО) і після цього вступник отримує логін та пароль доступу до особистого електронного кабінету. Після авторизації у своєму електронному кабінеті абітурієнт повинен зазначити середній бал додатка про повну загальну середню освіту (за 12-бальною шкалою). Середній бал атестата автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за Таблицею відповідності. Опісля вступник може обирати вищий навчальний заклад та спеціальність та формувати свої заяви. Варто відзначити, що результати ЗНО підтягуються до особистого кабінету вступника автоматично.

Електронна заява після її реєстрації в ЄДЕБПО має бути розглянута приймальною комісією вищого навчального закладу не пізніше закінчення наступного робочого дня, а та, яка зареєстрована 20 липня, —  до 12.00 години поточного робочого дня.

Для детального ознайомлення з процедурою подачі заяв в електронній формі пропонуємо ознайомитися із Порядком подання та розгляду заяв у електронній формі на участь у конкурсному відборі до ВНЗ України у 2016 році.

Кількість заяв — незмінна, однак формула подання — інша

Абітурієнти, як і в попередні роки, можуть подати не більше п’ятнадцяти заяв для участі у конкурсі на навчання за кошти державного бюджету. Проте ці заяви мають бути подані не більше ніж на п’ять спеціальностей (спеціалізацій). Тож фактично абітурієнт може навіть обрати лише одну спеціальність і подати заяви на участь у конкурсі за цією спеціальністю в 15 різних вишів. Нагадаємо, що минулоріч абітурієнти могли подавати документи лише до 5 ВНЗ та по три заяви в кожному з них.

Під час подачі заяв важливо пам’ятати, що:

 • кількість заяв на спеціальності, на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету (лише контрактна форма навчання), так як і заяв на інші форми навчання, не обмежується. Тобто обмеження в 15 заяв стосується лише конкурсу на державну форму навчання;
 • у заяві вступник вказує не тільки спеціальність, а і спеціалізацію, освітню програму,  нозологію, мову (якщо навчальний заклад пропонує такий поділ одразу). Кожна заява у такому випадку вважається окремою. Наприклад, заяви, подані на спеціальність філологія (зі спеціалізацією англійська мова) та філологія (німецька мова) будуть вважатися двома заявами.

Профільних спеціальностей у вищих  навчальних закладах не буде

За першою редакцією Умови прийому (від 15 жовтня 2015 року) Міністерство освіти і науки України до 1 червня мало затвердити перелік профільних спеціальностей вищих навчальних закладів за якими може здійснюватись набір за державним замовленням. Таким чином мав бути здійснений поступ для фінансування з держбюджету навчання студентів у тих вишах, які спеціалізуються на підготовці певних спеціалістів. Тобто, за кошти державного бюджету підготовку студентів за спеціальністю “право” могли здійснювати юридичні ВНЗ, класичні та заклади економіки, фінансів, управління та підприємництва. Натомість транспортні, технічні, заклади культури, мистецтва та дизайну — ні. Однак після оприлюднення проекту наказу Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Переліку профільних спеціальностей вищих навчальних закладів” Міністром освіти і науки, Лілею Гриневич цей проект був відкликаний.

Отже цього року у вищих навчальних закладах не буде поділу на профільні і непрофільні спеціальності. Абітурієнт самостійно має визначати, наскільки професійно викладатимуться дисципліни тієї чи іншої спеціальності у обраному ним навчальному закладі. Для цього рекомендуємо абітурієнтам ознайомлюватися з програмами дисциплін, дізнаватися про наявність спільних із закордонними університетами проектів, про можливості подальшого працевлаштування випускників.

Адресність державного замовлення

Фіксований обсяг державного замовлення у 2016-му буде лише на окремі спеціальності педагогічного та медичного профілю, а також спеціальності, прийом на які здійснюється з врахування рівня творчих та/або фізичних здібностей. Для інших спеціальностей точна кількість місць державного замовлення у кожному виші не буде відомою абітурієнтам  ні до, ні під час подачі заяв для вступу до ВНЗ. Одночасно з рейтингуванням своїх заяв на вступ, абітурієнти формуватимуть обсяг державного замовлення на кожну із спеціальностей. При цьому впливатимуть такі фактори як 1) рейтинговий бал вступника, 2) пріоритет поданої заяви, 3) максимальний обсяг державного замовлення на кожну із спеціальностей навчального закладу. На практиці державне замовлення конкретного ВНЗ залежатиме від того, наскільки високими є бали вступників, які обрали цей виш.

До 15 червня 2016 року приймальна комісія кожного вишу мала прийняти рішення стосовно максимального обсягу державного замовлення за кожною спеціальністю. Такий обсяг не мав перевищувати обсяг державного замовлення попереднього року більше ніж на 25 % (з урахуванням державного замовлення реорганізованих навчальних закладів). Рішення щодо максимально обсягу повинно бути оприлюднене на сайтах навчальних закладів.

Для розуміння алгоритму розподілу державного замовлення, пропонуємо ознайомитися з відповідним роз’ясненням.

Конкурсний відбір-2016 відбуватиметься за новим Переліком галузей знань і спеціальностей

Новий Перелік було затверджено у 2015 році. Тоді ж було затверджено Таблицю відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах на бакалавраті. Однак у квітні 2016 року цей документ був викладений в новій редакції. Тож звертаємо увагу вступників, що деяких спеціальностей вони можуть вже не побачити у Правилах прийому до вишів, адже вони були об’єднані або ж навпаки – розділені на декілька спеціальностей. Наприклад, замість трьох напрямів підготовки “журналістика”, “реклама і зв’язки з громадськістю” та “видавнича справа та редагування” вступники побачать у додатках до Правил прийому лише одну спеціальність — “журналістика”.

Конкурсний бал матиме змінену формулу обрахунку

Як і в попередні роки, основним критерієм відбору до вищих навчальних закладів залишаються результати ЗНО. Для участі в конкурсному відборі абітурієнт має подати результати ЗНО з трьох предметів, обов’язковим серед яких є українська мова та література. Інші два визначаються навчальним закладом, або обираються вступником з переліку, запропонованого ВНЗ. Абітурієнти зможуть подавати сертифікати ЗНО лише 2016 року. Крім того, варто пам’ятати, що навчальний заклад може визначити мінімальні бали, з якими вступник допускається до участі у конкурсі. Так, деякі виші визначили такі бали на рівні 140.

Як і в 2015 році, вага кожного з предметів ЗНО має становити не менш як 20% конкурсного бала. При вступі на деякі спеціальності замість одного з предметів ЗНО зараховуватимуться результати творчих конкурсів та фізичних випробувань, які проходитимуть безпосередньо у ВНЗ. Їхня вага має становити не більше ніж 25% конкурсного бала, за винятком галузей знань “Культура і мистецтво” та “Архітектура та будівництво”, де вона може дорівнювати 50% конкурсного бала.

Враховуватиметься при вступі також і атестат про повну загальну середню освіту. Його вага може становити від 0 до 10 % конкурсного балу.

Перемога на всеукраїнських олімпіадах та у конкурсі-захисті наукових робіт МАН, а також успішне закінчення підготовчих курсів ВНЗ на природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностях може становити від 0 до 5 % конкурсного балу. Однак на відміну від 2015-го, конкурсний бал матиме дещо змінену формулу обрахунку. А саме: вага балів за перемогу у всеукраїнській олімпіаді, конкурсі-захисті наукових робіт МАН та підготовчі курси стане складовою загального вагового коефіцієнту, що дорівнює одиниці. На практиці це означатиме, що максимальний конкурсний бал абітурієнта може бути 200, а не 210, як минулого року.

Середній бал документа про повну загальну середню освіту переводитиметься у 200-бальну шкалу по-новому

Оскільки у 2016 році була змінена таблиця переведення середнього балу документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою у 200-бальну шкалу абітурієнтам пропонуємо абітурієнтам ознайомитися з нею.

Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

110041208160
1,11004,11218,1161
1,21004,21228,2162
1,31004,31238,3163
1,41004,41248,4164
1,51004,51258,5165
1,61004,61268,6166
1,71004,71278,7167
1,81004,81288,8168
1,91004,91298,9169
210051309170
2,11015,11319,1171
2,21025,21329,2172
2,31035,31339,3173
2,41045,41349,4174
2,51055,51359,5175
2,61065,61369,6176
2,71075,71379,7177
2,81085,81389,8178
2,91095,91399,9179
3110614010180
3,11116,114110,1181
3,21126,214210,2182
3,31136,314310,3183
3,41146,414410,4184
3,51156,514510,5185
3,61166,614610,6186
3,71176,714710,7187
3,81186,814810,8188
3,91196,914910,9189
715011190
7,115111,1191
7,215211,2192
7,315311,3193
7,415411,4194
7,515511,5195
7,615611,6196
7,715711,7197
7,815811,8198
7,915911,9199
12200

 Скорочено терміни вступної кампанії

Прийом документів на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти триватиме лише два з половиною тижні – з 11 липня до 18 години 27 липня. Якщо абітурієнт вступає на спеціальність, де обов’язковим є проведення творчих/фізичних випробувань, а також якщо має право на складання іспитів чи співбесіди, то останнім днем подачі документів є 20 липня (18.00), а проведення конкурсів повинно відбутися протягом 21-27 липня.

Рейтинговий список вступників формуватиметься на основі конкурсного бала за кожною спеціальністю (В тому числі за спеціалізацією спеціальностей 014 “Середня освіта” (за предметними спеціалізаціями), 015 “Професійна освіта” (за спеціалізаціями), 035 “Філологія”, 275 “Транспортні технології” (за видами)) відповідно до виставлених вступником пріоритетів та має бути  оприлюдненим не пізніше 12.00 години 01 серпня. У цьому списку зазначатиметься про отримання чи неотримання вступником права здобувати вищу освіту за державним замовленням.

Вступники, які отримали рекомендації на місця державного замовлення повинні до 18.00 5 серпнянадати до відповідного університету оригінали своїх документів.

Відсутні “позаконкурсники” та “цільовики”

Під час вступних кампаній минулих років були окремі категорії осіб, які мали право вступати для навчання за кошти державного бюджету за окремим конкурсами.

Перша з них –  позкаконкурсники, до яких належали певні категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, діти шахтарів та військовослужбовців. Такі абітурієнти вступали також за результатами ЗНО, однак формували свій окремий рейтинговий список, де конкурс на одне місце був незначний, або ж в деяких випадках відсутній взагалі. Ця категоріявступників могла претендувати на  не більш ніж 25% місць державного замовлення.

Крім того, була окрема категорія вступників з цільовими направленнями – осіб, які отримували у відповідних структурах чи органах державної влади направлення на навчання на конкретну спеціальність у конкретному ВНЗ. Квота для цієї категорії могла становити до 75% держзамовлення на кожну спеціальність у сільськогосподарських ВНЗ, до 50% у педагогічних вишах та вишах залізничного транспорту, митної служби, ну і до 25 % у всіх інших ВНЗ. Така категорія вступників мала зазвичай низькі рейтингові бали, однак зважаючи на відсутність конкурсу (адже отримати такі направлення вдавалося лише “обраним”), отримували можливість навчання за кошти державного бюджету.

У 2016 окремих конкурсів для вищезазначених осіб не буде.

Право вступу за співбесідою залишилось

Як і в попередні роки, за результатами лише співбесіди можуть бути зараховані до ВНЗ особи:

1) яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;

2) які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;

3) визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (пов’язані з участю в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення).

ВНЗ надає рекомендації до зарахування таким вступникам до 12.00 25 липня і вони мають час до 27 липня, щоб виконати вимоги до зарахування.

Вступ за результатами вступних іспитів (без ЗНО)

Після відміни права для вищезазначених категорій вступників вступати за окремим конкурсом було створено нові винятки. Цього разу йдеться про категорії осіб, які мають право вступати до вишу не за результатами стандартизованого тестування, а складати вступні екзамени. Минулоріч таке право мали 1) особи, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою до проходження ЗНО та 2) особи,  звільнені з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу.

Окрім категорій, які мали право вступати за результатами вступних іспитів і в попередні роки, у 2016 році таким правом можуть також скористатися:

1) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

2) особи,  яких визнано учасниками бойових дій та які захищали територіальну цілісність України, брали участь у АТО, чи забезпечували її проведення

Право складати іспити у ВНЗ також мають особи, місцем проживання яких є територія проведення АТО та які отримали документ про загальну середню освіту. Цим правом вони можуть скористатися у ВНЗ, розташованих на території Луганської та Донецької областей (де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації), та тих, які є евакуйованими з території проведення АТО.

В Умовам прийому до ВНЗ у 2016 році визначена квота для вступу вищезазначених категорії осіб — вона становить 10% обсягу державного замовленні у всіх ВНЗ, окрім ВНЗ у Донецькій та Луганській областях, де такий відсоток піднятий до 30.

Вступ дітей з окупованих території (АРК)

Зважаючи на суспільно-політичну ситуацію, право вступу до ВНЗ без ЗНО (за вступними екзаменами), також мають громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території (АРК та м.Севастополь) або ж переселилися з неї після 01 січня 2016 року. Зарахування таких осіб на державне замовлення відбуватиметься в межах установлених квот за окремим Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України відповідно до конкурсного балу.

Ця категорія вступників матиме право вступати лише до уповноважених ВНЗ (Наказ МОН від 14.06.2016 № 667 “Про затвердження Переліку уповноважених вищих навчальних закладів”):

 1. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;
 2. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет;
 3. Запорізький національний університет;
 4. Чорноморський державний університет імені Петра Могили;
 5. Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»;
 6. Національний університет «Львівська політехніка»;
 7. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка;
 8. Херсонський державний університет;
 9. Херсонський національний технічний університет;
 10. Херсонська державна морська академія;
 11. Таврійський національна університет імені В. І. Вернадського (м. Київ);
 12. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Квота для таких осіб встановлюватиметься Конкурсною комісією МОН України для цих вишів у межах 20 % від максимального обсягу державного замовлення для вступу на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра та для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації в їх структурі у межах 20 % від доведеного обсягу державного замовлення для вступу на основі базової або повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Такі квоти мають бути оприлюднені одночасно з оголошенням обсягу державного замовлення.

Радимо додатково прочитати про те, як випускникам шкіл, які знаходяться на окупованій території можуть отримати український атестат та здобути освіту в Україні.

Апробація вступу на магістратуру за методами ЗНО на спеціальність “Право”

Цьогоріч такий експеримент буде відбуватися лише у дев’яти вищих навчальних закладів України, які виявили зацікавленість у такому форматі прийому абітурієнтів за результатами ЗНО. А саме: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний університет «Одеська юридична академія», Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Одеський національний морський університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Абітурієнти, які планують вступати у ці навчальні заклади на спеціальність “Право” повинні подати документи у один із визначених вишів. Вступні випробування для усіх абітурієнтів, які подали документи у ці виші на право відбудуться 23 липня 2016 року. Вступний іспит складатиметься з двох блоків запитань — право та англійська мова. Детальніше про вступні випробування можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки України у відповідному розділі.

Довідково: 098 844 29 65