Тенденції та особливості вступної кампанії 2014

Дата: 01.08.2014

Вступна кампанія 2014, яка проходить у час проведення бойових дій на частині території України, не є простою. Попри нові виклики, пов’язані з необхідністю внесення змін до Умов прийому вже під час вступу та необхідністю роз’ясненням Міністерством певних ситуативних проблем, вступна компанія не позбавлена вже звичних недоліків попередніх років.

Терміни вступної кампанії

Цьогоріч вступна кампанія стартувала 11 липня. Через нестабільну суспільно-політичну ситуацію на сході країни, вона проходить за двома різними графіками. У всіх регіонах, за винятком Донбасу, 1 серпня закінчується термін подачі заяв та документів для участі у конкурсному відборі, а 2, 5 та 8 серпня будуть оприлюднені списки осіб рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення. Наказ про зарахування студентів на бюджет має бути виданий не пізніше 15 год. 11 серпня. А до 18 серпня триватиме зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб (контракт). Натомість вступ до ВНЗ Луганщини та Донеччини триватиме до 15 вересня, надання рекомендацій та виконання умов для зарахування проходитиме у три етапи з 16 по 24 вересня. Наказ про зарахування студентів на місця державного замовлення має бути оприлюднений 25 вересня, за контрактом – не пізніше 1 жовтня.

Наявність двох графіків вступної кампанії та продовження військового конфлікту на Донбасі залишають ряд невизначеностей для абітурієнтів з цього регіону. Ті з них, які взяли участь у додатковій сесії ЗНО і отримали результати, подали заяви для участі у конкурсному відборі як до вишів Донбасу, так в інших областях. Проте, через різницю у графіках списки рекомендованих, а пізніше – накази про зарахування – у донбаських ВНЗ формуватимуться пізніше. На практиці це означає, що до 11 чи 18 серпня вступника зарахують  на навчання до вишів в інших регіонах України, зокрема у столиці, а потім та ж особа може бути рекомендованою до зарахування і у ВНЗ Донбасу. Чи зможуть абітурієнти за таких умов змінити місце навчання і здобувати певний освітньо-кваліфікаційний рівень в своєму регіоні наразі невідомо.

Держзамовлення

Як і в попередні роки, розподіл обсягів державного замовлення був доведений до ВНЗ, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, напередодні вступної кампанії. Також, 15 липня 2014 р., оприлюднило інформацію про розподіл місць державного замовлення між підпорядкованими йому навчальними закладами і Міністерство культури України. Разом з тим, нове керівництво МОН виконало обіцянку і розмістило інформацію про державне замовлення в межах кожного вишу на офіційному сайті Міністерства. Попри те, що формат оприлюднених даних є непридатним для оперативного аналізу та роботи з ними (скановані копії документів), загалом, в центральному органі, започаткували добру практику відкритості суспільно важливої інформації для громадськості. У попередні роки представники Міністерства переконували, що розмістити на сайті державне замовлення неможливо через технічні причини. До позитивів відносимо і той факт, що на сайті публікуються також зміни, які МОН затверджує відповідно до звернень приймальних комісій вищих навчальних закладів.

Що стосується інших органів влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади – Міністерство охорони здоров’я, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство аграрної політики та продовольства України, то інформацію про розподіл обсягів державного замовлення між підпорядкованими навчальними закладами такі органи для загального інформування так і не розмістили.

Існує проблема і з виконанням п. 4. Розділу II Умов прийому, який передбачає прийняття приймальною комісією вищого навчального закладу рішення про розподіл обсягу державного замовлення за факультетами, спеціалізаціями, нозологіями, профілями, мовами щодо кожного напрямку підготовки (спеціальності) не пізніше трьох календарних днів після доведення цих даних до вузу. Зокрема, йдеться про Національний університет «Одеська юридична академія», де рішення приймальної комісії стосовно розподілу за факультетами (базовими підрозділами) обсягу державного на напрям підготовки «Правознавство» не прийняте. Таким чином абітурієнти не мають інформації про кількість місць державного замовлення на кожен з факультетів/кожну спеціалізацію. Із даних, оприлюднених на сайті МОН та навчального закладу, зрозуміло що план набору на напрям підготовки «правознавство» становить 1150 осіб. Як саме ці квоти розподілені між різними факультетами – невідомо. Підтвердженням цьому є також відсутність відповідних даних у ІС «Конкурс», що свідчить також і про те, що інформація про розподіл обсягів державного замовлення відсутня і в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Особливості вступу абітурієнтів з Донбасу та АРК

Попри окремі маніпуляційні заяви щодо запровадження пільг під час вступу до вищих навчальних закладів для абітурієнтів з Донбасу – насправді жодних преференцій такі особи не отримали. Частина з них, навпаки, мають проблеми з подачею документів, які підтверджують право на поза конкурсний вступ, адже не можуть їх отримати у відповідних органах, які тимчасово не працюють. Окремі відхилення стосуються лише процедури подання документів у разі їх відсутності.

Вступ без посвідчення про приписку (військового квитка).

У зв’язку із неможливістю роботи військових комісаріатів у Донецькій та Луганській областях, а також в Автономній Республіці Крим, Міністерство освіти і науки рекомендувало керівникам вищих навчальних закладів забезпечити прийом документів від вступників-чоловіків без надання ними посвідчення про приписку (військового квитка). Якщо такі особи будуть зараховані на навчання, посвідчення про приписку (військовий квиток) треба буде оформити за місцем фактичного навчання та проживання.

Прийом заяв без подання оригіналу або копії документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.

Така необхідність також викликана нестабільною суспільно-політичною ситуацією регіону. Не всі випускники вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, розташованих на території Луганської та Донецької областей, отримали дипломи відповідного ОКР. Щоб продовжити здобувати певний освітньо-кваліфікаційний рівень в іншому ВНЗ обов’язково треба пред’явити оригінал документу. Без нього у приймальній комісії відмовлялися допускати абітурієнтів до участі у конкурсному відборі. Тому, Міністерство освіти і науки звернулося до вишів з листом, повідомляючи, що не заперечує допуску таких осіб до вступу, за умови, що дані про випускника та запис про замовлення відповідного документа про здобуття ОКР занесені до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Якщо такий запис справді є в Базі, це значить, що випускник здав усі необхідні іспити, захистив роботу, а отже і мав отримати документ про здобуття певного освітнього рівня. Те, що дипломи не були отримані та видані навчальним закладом через об’єктивні причини, які не залежать від випускника – не має бути перешкодою для продовження навчання. Крім того, у листі МОН конкретизовано, що особи, які будуть зараховані на навчання до вищих навчальних закладів, зобов’язані подати до приймальної комісії оригінали документа державного зразка і додатка до нього про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень до 1 листопада 2014 року.

Вступ для здобуття ОКР «магістр»

Однією з новацій цьогорічної вступної кампанії, яка розширила можливості для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» є так званий перехресний вступ. Нове керівництво МОН дозволило здобуття ОКР магістра на основі бакалавра з іншої галузі знань. За бажанням, ВНЗ могли внести відповідні зміни до Правил прийому і здійснювати конкурсний відбір. Крім того, вже кілька років вступати до магістратури мають право випускники-бакалаври з різних навчальних закладів. За таких умов, конкуренція за бюджетні місця збільшується. На жаль, не всі виші та абітурієнти готові чесно приймати у ній участь.

Щоб реалізувати своє право на участь у конкурсному відборі, під час подачі заяви абітурієнти обов’язково мають пред’явити в приймальній комісії іншого ВНЗ оригінали документів про раніше здобутий ОКР. Як і в попередні роки, у 2014 р. від випускників-бакалаврів надходили скарги на затримки із видачею диплома та додатка до нього. Виші не завжди поспішають віддавати документи, адже бачать у цьому загрозу втратити здібних студентів, а можливо і не виконати  план державного замовлення, доведеного відповідним міністерством. Крім того, додавалося проблем і через блокування платежів навчальних закладів Державним казначейством. У випадку, якщо ДП «Інфоресурс» не отримувало коштів за виготовлення дипломів, документи не передавалися ВНЗ.

Іншою проблемою вступу в магістратуру залишається нестандартизованість процедури відбору, а отже і можливість для маніпуляцій з боку приймальних комісій. До представників мережі ОПОРА неодноразово зверталися абітурієнтами з повідомленнями про підозри у корупції під час вступу у магістратуру. В першу чергу йдеться про підвищення оцінок за іспити, а відповідно низьку кореляцію середнього бала додатка до диплому бакалавра та балу за вступні екзамени. Поширена також практика отримання доступу до відповідей до тестових питань для обмеженого кола вступників чи пропозицій репетиторства з викладачами, які складають тести. В результаті, студенти з не найвищими балами в додатку до диплому бакалавра отримують високі рейтингові позиції після іспитів у магістратуру, і навпаки.

На жаль, ситуація повторюється кожного року: не всі навчальні заклади можуть гідно скористатися фактичною автономією під час відбору студентів-магістрів, так само неготові до чесної конкуренції і вступники. Вже кілька років йде мова про запровадження стандартизованого підходу до оцінювання знань випускників-бакалаврів з іноземної мови, однак згоди, принаймні на експеримент, керівники навчальних закладів не дають. Тому без відмови самими вступниками платити хабарі, ситуація не змінюватиметься.

Проблеми невизначення пріоритетності 15 заяв

В останній тиждень вступної кампанії почастішали звернення-скарги від абітурієнтів та їхніх батьків про неможливість забрати документи в одному навчальному закладі (напрямі підготовки) і подати до іншого. Тобто, вступник використав усі можливості, подав 15 заяв, а тепер хоче частину з них відкликати і перенести до інших вузів. Свої дії абітурієнти пояснюють по-різному: з’явилися додаткові місця державного замовлення, проаналізувавши попередні рейтингові списки стало зрозуміло, що балів для вступу на бюджетні місце не вистачить, тому намагаються подати документи у менш престижні вузи, помилилися із вибором напрямку. Такі факти вкотре підтверджують відсутність системного підходу до вибору напрямку підготовки та здобуття вищої освіти загалом.

Рапортуючи про майже 2 млн. поданих заяв під час вступної кампанії 2014 р., у Міністерстві освіти і науки України не беруть до уваги, що ефективної процедури зарахування цих абітурієнтів на місця державного замовлення, зокрема після 10 серпня не передбачено. Через те, що вступники не визначали пріоритетності поданим заявам, за результатами 1-2 етапів рекомендування буде зараховано мінімум абітурієнтів. Натомість найбільш важкими будуть 9-11 серпня, коли досі ніде не зараховані особи намагатимуться подати оригінали документів, щоб потрапити на місця державного замовлення на будь-яку спеціальність. Цілком ймовірно, що через рік ці студенти намагатимуться знову перевступити на інший напрямок підготовки, причому знову на бюджет.

Недобросовісність приймальних комісій

Напередодні етапу зарахування, до ОПОРИ звертається велика кількість абітурієнтів з проханням пояснити, чи правомірними є повідомлення ВНЗ про необхідність приносити оригінали документів до 1 серпня, якщо абітурієнт має бажання вчитися за кошти державного бюджету. А тим, у кого позиція в рейтинговому списку не висока, виші пропонують вже підписувати договір та оплачувати вартість навчання за перший курс.

На жаль, працівники приймальних комісій таких вишів ведуть нечесну боротьбу за майбутніх студентів. Самих абітурієнтів таким чином вводять в оману, адже рейтингові списки вступників, які будуть рекомендовані до зарахування, приймальні комісії будуть оприлюднювати лише з 2 серпня. Ті абітурієнти, які знайдуть себе в списках рекомендованих повинні обов’язково подати у визначений час (до 4 серпня) оригінали документів. Аналогічно відбувається і другий (5-7 серпня) та третій (8-10 серпня) етап зарахування. Вступникам варто пам’ятати, що наявність оригіналів документів не збільшує шанси на вступ. Винятком є лише т.з. четвертий етап чи «конкурс оригіналів». Йдеться про випадки, коли по закінченню останнього – третього – етапу рекомендацій залишаються вільні місця державного замовлення. Тоді приймальні комісії для виконання обсягів державного замовлення можуть зараховувати осіб, чиї оригінали документів знаходяться у комісії.

Що стосується зарахування на контрактну форму навчання, то цьогоріч Умови прийому були доповнені положенням про те, що договір на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб повинен укладатися після видання наказу про зарахування. А оплата повинна здійснюватися згідно з договором (п.4 розділу XVIII Умов прийому). Таким чином абітурієнти, які укладають договір та сплачують кошти за навчання до видачі наказу про зарахування мають розуміти, що це відбувається з порушенням процедури і повинні усвідомлювати можливі негативні наслідки.

Ольга Стрелюк, координатор освітніх програм Громадянської мережі ОПОРА.

Публікацію підготовлено в рамках проекту “Протидія інституційній корупції в освітній сфері на етапі вступної кампанії до вищих навчальних закладів через формування рейтингу відкритості ВНЗ та проведення дослідження результатів зарахування студентів”. Проект здійснюється за фінансової підтримки МФ “Відродження”.

Консультаційна та юридична допомога вступникам: 044-222-57-27.