Відповідальні секретарі рекомендують зменшити кількість заяв, ввести пріоритетність та узаконити “конкурс оригіналів”

Дата: 23.10.2013

Після закінчення вступної кампанії до вищих навчальних закладів 2013 р. спостерігачі ОПОРИ провели опитування 36 відповідальних секретарів приймальних комісій на предмет досконалості та ефективності процедур відбору абітурієнтів. Напередодні затвердження нових Умов прийому до ВНЗ на 2014 р. пропонуємо до уваги Міністерства освіти і науки України результати опитування та сподіваємося на врахування вагомих пропозицій під час розробки основного документу, що регулює процедури вступу.

Пропозиції щодо змін до процедури подачі документів для участі у конкурсному відборі

62% відповідальних  секретарів, які взяли участь в опитувані, переконані, що необхідно зменшити кількість вищих навчальних закладів, до яких абітурієнти можуть подати документи. Усі запропонували обмежитися трьома закладами. Окрім цього, 19% опитаних пропонують обмежити вступників і у виборі напрямів (спеціальностей), а саме: дозволити подавати документи в межах лише однієї галузі знань, що збільшить професійну орієнтованість абітурієнтів.

Вочевидь, така пропозиція зумовлена кількістю заяв (15), яку може подати кожен абітурієнт для участі у конкурсному відборі, однак, яка не вирішує проблеми невиконання державного замовлення чи зарахування без процедури у т.зв. четвертій хвилі. На запитання «Чи підтримуєте Ви ідею запровадження пріоритетності заяв, поданих абітурієнтом у конкретному ВНЗ (якщо вступник виконує вимоги до зарахування за пріоритетом № 1, то з інших рейтингових списків вилучається)?» 65% відповідальних секретарів дали ствердну відповідь. Натомість 24% не підтримують такої ініціативи, 11% важко визначитися з відповіддю. Останні, зокрема, вважають, що проблема не вирішиться, якщо буде запроваджено пріоритетність лише в межах одного вузу. За їхнім переконанням рейтингуватися повинні усі заяви, подані вступником – лише тоді три етапи зарахування матимуть сенс. Разом з тим, респонденти переконані, що така функція повинна бути реалізована виключно засобами ЄДЕБПО. При формуванні «ручних» списків, на їхню думку, працівникам приймальної комісії буде складно врахувати ступінь пріоритетності. Є загроза або «загубити» абітурієнта, або включити до двох-трьох списків одночасно. Через те, саме в ЄДЕБПО має бути реалізована можливість формувати всі списки рекомендованих до зарахування.

Значна частина відповідальних секретарів вважає зайвим прийом декількох пакетів документів від одного вступника в один ВНЗ, адже це збільшує час прийому документів. Від себе додамо, що подібні пропозиції та скарги надходили і від самих абітурієнтів, яким фінансово затратно до кожної з 15 заяв долучати по 6 фотокарток. Тому, частина опитаних пропонує затвердити норму в Умовах прийому про подання лише одного пакету документів у ВНЗ, незалежно від того, на скількох напрямах підготовки у конкурсному відборі бере участь абітурієнт. Окремі відповідальні секретарі пропонують подавати документи лише на етапі рекомендування до зарахування, а заяви для участі у конкурсному відборі – надсилати в електронній формі.

Що стосується електронної подачі документів, то запропоновано передбачити можливість подавати електронну заяву на заочну та вечірню форми навчання, а також абітурієнтам, які вступають на базі диплома «молодшого спеціаліста». Як відомо, для таких осіб можливість дистанційної подачі заяв не передбачена. Також, зважаючи на наявність ЄДЕБПО, значна кількість відповідальних секретарів не вбачають потреби в письмовому веденні журналу реєстрації заяв абітурієнтів. Адже для виконання цієї роботи відбірковим комісіям доводиться залучати велику кількість працівників. Як варіант, пропонується ввести 100 % електронний документообіг подачі заяв для участі у конкурсному відборі.

Також запропоновано унеможливити подачу електронної заяви для участі у конкурсному відборі, якщо вступник має недостатню кількістю балів за результатами проходження ЗНО. Як відомо, щоб відхилити таку заяву, приймальна комісія має прийняти окреме рішення, а відповідальний за опрацювання електронних заяв працівник зобов’язаний повідомити причину відмови.

Щодо роботи ЄДЕБО, то респонденти просять передбачити можливість перевірки наявності вищої освіти у абітурієнтів (зокрема, коли її було отримано за державний кошт) з допомогою Бази. Наразі працівники приймальних комісій не мають механізмів для перевірки таких даних.

Наступна пропозиція – передбачити можливість автоматичного формування рейтингових списків (без додаткових маніпуляцій з імпортом в Excell і т.п.) на кожному з етапів зарахування в ЄДЕБПО. Попри те, що списки рекомендованих до зарахування на кожному етапі мають формуватися з Єдиної бази, формування рейтингового списку в такий спосіб не передбачено ні на етапі подачі заяв, ні на етапі зарахування. Тому, ВНЗ не в змозі оперативно інформувати своїх абітурієнтів про зміну конкурсної ситуації за даними ЄДЕБПО.

Щоб полегшити роботу працівників та членів приймальних комісій, відповідальні секретарі пропонують виділити один день на підготовку першого списку рекомендованих до зарахування. Як відомо, досі прийом документів тривав до 31 липня включно, а вже 1 серпня ВНЗ зобов’язуються оприлюднювати рейтингові списки, а також списки рекомендованих до зарахування на першому етапі. Фактично, для підготовки таких документів виділяється одна ніч.

Респонденти запропонували розмежувати в часі термін подачі документів для здобуття ОКР «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр», а також продовжити термін прийому документів для контрактної та заочної форм навчання. Обидві ініціативи вочевидь зменшать навантаження на приймальну комісію, а також сприятимуть більш усвідомленому зарахуванню абітурієнтів, які, у випаду непроходження на місця державного замовлення в один виш, зможуть взяту участь у конкурсному відборі в іншому, але на контрактну форму.

Не залишилася непоміченою і цьогорічна проблема нарахування додаткових балів призерам МАН. Відповідальні секретарі пропонують привести у відповідність секцій МАН, у яких абітурієнти отримують перемогу, напрямку (спеціальності) підготовки, на яку можна зараховувати додаткові бали. Фактично, просять визначити таку відповідність у додатку 1 до Умов прийому.

Пропозиції щодо змін у процедурі на етапах зарахування

22% відповідальних секретарів вважають процедуру зарахування цілком прийнятною, тому нічого б у ній не змінювали. Натомість 33% опитаних пропонують зменшити кількість етапів зарахування до двох, оскільки у другому-третьому кількість осіб, які виконують умови для зарахування практично не збільшується, а також зменшити кількість днів для кожного етапу, особливо для першого. Досі абітурієнтам відводилося 4 дні для подачі документів у першій хвилі, та по 3 – у другій-третій.

Також у ВНЗ звернули увагу на потребу запровадити кілька етапів зарахування і для контрактної форми навчання. Вочевидь, унормування відбору на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб мало б зменшити маніпуляції з боку приймальних комісій, працівники яких обдзвонюють вступників ще до закінчення зарахування за кошти держбюджету і повідомляють про необхідність укладання контракту, оскільки там вже закінчуються ліцензовані місця.

Чи не найбільше відповідальних секретарів турбує відсутність законної процедури зарахування вступників у «четвертій хвилі». В умовах, коли абітурієнти можуть подавати по 15 заяв для участі у конкурсному відборі, три етапи рекомендацій охоплюють менше третини тих, хто зараховується врешті на місця держзамовлення. Таким чином, система «хвиль» не виконує тієї функції, для якої вона була створена – забезпечити зарахування лише на підставі безумовних рекомендацій приймальної комісії. Решта, зараховується студентами не будучи рекомендованими до зарахування. Між тим, з тексту Умов і Правил прийому однозначно випливає, що абітурієнт може бути зарахований, якщо йому була надана рекомендація до зарахування. Тому, 37% респондентів радять чітко прописати в Умовах прийому так званий конкурсний відбір в «четвертій хвилі», ще 8% опитаних взагалі радять відмінити «конкурс оригіналів» як такий.

Опитування проводилося у таких ВНЗ:

 1. Буковинський державний медичний університет
 2. Вінницький національний технічний університет
 3. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
 4. Волинський інститут економіки та менеджменту
 5. Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
 6. Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»
 7. Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
 8. Донецький національний університет
 9. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
 10. Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка
 11. Кіровоградський національний технічний університет
 12. Криворізький національний університет
 13. Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка
 14. Луцький національний технічний університет
 15. Львівський національний аграрний університет
 16. Львівський національний університет ім. Івана Франка
 17. Мукачівський державний університет
 18. Національна академія природоохоронного та курортного будівництва
 19. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
 20. Національний гірничий університет
 21. Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
 22. Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
 23. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 24. Національний університет водного господарства та природокористування
 25. Рівненський державний гуманітарний університет
 26. Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
 27. Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля
 28. Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
 29. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
 30. Харківський національний університет радіоелектроніки
 31. Херсонський державний аграрний університет
 32. Херсонський державний університет
 33. Херсонський національний технічний університет
 34. Черкаський державний технологічний університет
 35. Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
 36. Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.

Детальніше:

Марина Макуха, менеджер проекту «За прозорий вступ до ВНЗ!» – 063 199 68 20
Ольга Стрелюк, координатор освітнього напряму Громадянської мережі ОПОРА – 063 628 68 36.

Довідково: Опитування проводилося в рамках кампанії «За прозорий вступ до ВНЗ!», підтриманої Міжнародним фондом «Відродження».