Затверджено зміни до Умов прийому на 2014 рік. Чого чекати вступникам?

Дата: 28.05.2014

27 травня 2014 р. на сайті Міністерства освіти і науки України опубліковано зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів, відповідно до яких, здійснюватиметься відбір абітурієнтів на новий навчальний рік. На жаль, нове керівництво МОН не виконало усіх обіцянок та не врахувало суттєвих пропозицій щодо забезпечення прозорості та відкритості вступної кампанії. Основну проблему конкурсного відбору минулих років – зарахування абітурієнтів у так званій «четвертій хвилі» на підставі оригіналів поданих документів, а не відповідно до конкурсного балу – залишиться невирішеною. Тому вже зараз прогнозуємо обурення після 11 серпня вступників та їхніх батьків, які побачать, що на місця державного замовлення зараховані абітурієнти з меншими балами та не розумітимуть, на яких підставах це було зроблено.

До позитивів запроваджених змін відносимо ініціативу щодо врегулювання інформації про обсяг держзамовлення в межах факультетів та напрямів підготовки кожного вищого навчального закладу, зменшення ваги атестата про повну загальну середню освіту та творчих конкурсів, а також повернення положення щодо інформування абітурієнтів про хід подачі заяв та документів за допомогою інформаційної системи «Конкурс».

Інформація про державне замовлення

У 2014 році інформація стосовно розподілу обсягів державного замовлення у межах вищого навчального закладу буде відома абітурієнтам на початку вступної кампанії. Основна відмінність від практики попередніх років полягає у тому, що абітурієнти володітимуть даними не лише про кількість бюджетних місць для підготовки фахівців у межах напрямку підготовки, але й за факультетами, спеціалізаціями, нозологіями, профілями, мовами тощо щодо кожного напрямку підготовки (спеціальності). Рішення приймальної комісії стосовного такого розподілу повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення вищому навчальному закладу державного замовлення. Наприклад, університети, які готують фахівців за напрямком підготовки «правознавство», після отримання від замовника даних про кількість місць державного замовлення, у триденний строк мають визначити, скільки студентів за кошти державного замовлення навчатиметься на факультеті прокуратури та слідства, судово-адміністративному, цивільної та господарської юстиції, підготовки слідчих органів внутрішніх справ тощо. Минулого року ця інформація залишалася невідомою фактично до завершення процесу зарахування та корегувалася вузами на власний розсуд. Щоправда, не можна спрогнозувати, коли саме така інформація буде оприлюднена на сайтах навчальних закладів та стендах приймальних комісій, адже спочатку замовники (міністерства) мають довести загальний обсяги держзамовлення до вузів. У попередні роки ВНЗ отримували цю інформацію в кінці червня – на початку липня, фактично у перший тиждень вступної кампанії. Сподіваємося, що і в 2014 р. позитивна практика буде продовжена, тим більше, що терміни вступної кампанії дещо зміщені.

Терміни вступної кампанії

Прийом заяв та документів для участі у конкурсному відборі розпочнеться 11 липня, а закінчиться 1 серпня о 12:00, крім окремих випадків. Для абітурієнтів, які проходитимуть співбесіду, складатимуть вступні екзамени та творчі конкурси у ВНЗ, прийом документів закінчується 24 липня.

Творчі конкурси проводитимуться з 21 липня до 1 серпня у кілька сесій. Співбесіди та вступні екзамени – з 25 липня до 1 серпня.

Рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше 12 години 2 серпня. Оновлені списки рекомендованих до зарахування оприлюднюються 5 серпня (без змін) та 8 серпня (без змін). Абітурієнти, рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення на третьому етапі мають визначитися із місцем навчання до 18 години 10 серпня. Зарахування вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15 години 11 серпня, а за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 18 серпня.

Фактично, терміни подачі документів та проведення вступних випробувань зміщені на тиждень-півтора.

Кількість заяв для участі у конкурсному відборі

Кожен абітурієнт може подати заяви в паперовій або в електронній формі не більше, ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше, ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Ця норма працювала і в минулому році. Разом з тим, зміни до Умов прийому конкретизують, що заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

На жаль, Міністерство освіти і науки України відмовилося врахувати пропозицію щодо визначення абітурієнтом пріоритетності кожної із поданих заяв. Така норма суттєво полегшила б роботу приймальних комісій на етапі формування списків рекомендованих до зарахування, а також сприяла б більшій відкритості та прозорості вступної кампанії. Кількість осіб, які зараховуватимуться на навчання на місця державного замовлення за так званим «конкурсом оригіналів», а не відповідно до конкурсного балу, значно б зменшилася. Однак, цьогоріч прогнозуємо повторення ідентичних проблем, що і минулого року.

Вага документа про повну загальну середню освіту

Складовою конкурсного балу залишається бал атестата про повну загальну середню освіту. Однак, на відміну від попередніх років, його вага зменшена більш ніж у тричі. Тепер вона дорівнює 60, а не 200 балів. Середній бал має автоматично переводитися у 60-бальну шкалу з використанням коефіцієнта «5». Фактично, середній бал атестата у 12 шкільних балів відповідатиме 60 після переведення (12х5=60). Таблиця відповідностей знаходиться у додатку 3 до Умов прийому.

Бали за творчі випробування

Вступ до ВНЗ на окремі напрямки підготовки передбачає не лише засвоєння знань із шкільних предметів, але й перевірки та оцінювання здібностей до творчої діяльності. Йдеться про творчі конкурси, які абітурієнти проходять безпосередньо у навчальних закладах. Проблемою таких випробувань залишається недовіра частини вступників до результатів, а також підозри у корупційних зловживаннях, які можуть допускатися комісією. В першу чергу – через закритість процедури проведення, відсутність чітких критеріїв оцінювання робіт і, як наслідок, завищення чи заниження балів конкретним особам. До 2014 року було затверджено вісімнадцять напрямів підготовки в шести галузях знань – фізичне виховання, спорт і здоров’я людини; культура; мистецтво; журналістика та інформація; право (правоохоронна діяльність); будівництво та архітектура, де проводилися творчі конкурси. У затверджених змінах до Умов прийому на 2014 р. додалися ще один напрям підготовки з галузі педагогічна освіта – технологічна освіта, під час вступу на яку потрібно проходити творчі випробування.

Ще однією складовою проблеми творчих конкурсів було те, що загальний бал за всі його етапи (не більше трьох) переважав результати зовнішнього незалежного оцінювання. Результат творчого конкурсу міг становити 600 балів, тоді як ЗНО – 400. Відповідно, абітурієнти та їхні батьки шукали додаткових важелів, щоб отримати високі бали під час випробувань у вузах. Саме тому, Громадянська мережа Опора рекомендувала МОН зменшити вагу творчих конкурсів, усереднюючи результати усіх етапів до 200 балів. Пропозиція була врахована частково. Тепер оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, крім напрямів підготовки галузі знань «Мистецтво»[1] та напряму підготовки «Архітектура», на яких оцінка розраховується як сума балів, отриманих на кожній сесії творчого конкурсу. Крім того, у документі з’явилася конкретна вимога, що Програма творчих конкурсів, яку розробляє та затверджує вищий навчальний заклад, повинна містити критерії оцінювання кожного вступного випробування.

Також, чітко прописана норма, яка не дозволяє допускати до проходження творчих конкурсів тих абітурієнтів, які отримали менше 124 балів за ЗНО з непрофільних предметів. Умовами прийому передбачено, що за рішенням Приймальної  комісії до участі у конкурсному відборі може допускатися абітурієнт, який з непрофільних предметів має менше 124 балів, однак із профільного – більше 170. Деякі приймальні комісії, де профільним предметом вважався творчий конкурс, допускали до участі у ньому вступників, які за результатами стандартизованого тестування отримали менше 124 балів, з розрахунку, що абітурієнт продемонструє свої навички. Однак, на цьому етапі також часто застосовувалися корупційні важелі впливу і вступники ставали студентами ВНЗ. Тепер Умови прийому містять конкретну норму: у випадку, якщо кількість балів з одного з непрофільних конкурсних предметів, визначених Правилами прийому, становить нижче 124 балів, а профільним предметом є творчий конкурс, особа не допускається до участі у конкурсному відборі.

Додаткові бали

Як і в попередні роки, додаткових 30, 40 чи 50 балів до загального конкурсного балу отримуватимуть призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, а також призери III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук. Інформація про усіх цих абітурієнтів, до 1 липня має бути занесена Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН до Єдиної бази. Теоретично, вступники-переможці конкурсу МАН чи Всеукраїнської олімпіади, мали б змогу подавати електронні заяви для участі у конкурсному відборі, адже відбіркова комісія ВНЗ має змогу перевірити інформацію в Єдиній базі. Однак, такої норми в Умовах прийому немає, фактично заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів. Ті, хто мають право на додаткові бали, як і в попередні роки, повинні особисто прийти у Приймальну комісію.     

Зміни до Умов прийому розширили категорію абітурієнтів, яким нараховуватимуться додаткові бали. Тепер, чемпіонам та призерам чемпіонатів України, проведених протягом двох останніх років, при вступі на напрям підготовки «спорт» додатково нараховуються 50 балів – Чемпіонам України; особам, які посіли ІІ місце на чемпіонаті України – 40 балів; особам, які посіли ІІІ місце на чемпіонаті України – 30 балів.

Виключений з Умов прийому пункт, який гарантував додаткових 70 балів абітурієнтам, що мають найкращі інтелектуальні досягнення.

До 20 балів нараховуватиметься особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили підготовчі курси вищого навчального закладу, та вступатимуть на навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки.

Формування рейтингових списків

Рейтингові списки усіх вступників мають формуватися приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюватися у повному обсязі на веб-сайті вищого навчального закладу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, мають формуватися приймальною комісією теж з Єдиної бази та оприлюднюватися шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті вищого навчального закладу. Після кожного етапу виконання вступниками вимог для зарахування на навчання за кошти державного бюджету, списки рекомендованих до зарахування оновлюються.

У рейтинговому списку вступників, а також у сприску рекомендованих до зарахування зазначаються:

  • прізвище, ім’я та по батькові вступника;
  • конкурсний бал вступника;
  • наявність підстав для вступу поза конкурсом;
  • наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому;
  • наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
  • наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад;
  • наявність права на першочергове зарахування.

Однак, не варто забувати, що доступ абітурієнтів до рейтингових списків на веб-сайті вишу може бути обмежений через погану роботу самого сайту, як це фіксувалося в попередні роки.

Відкритість та прозорість вступної кампанії

Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюватиметься інформаційною системою «Конкурс». Дані, внесені приймальними комісіями до Єдиної бази, передаватимуться до ІС «Конкурс». Крім того, у Системі мають зазначатися категорії вступників, які мають право на цільовий прийом, зарахування за співбесідою, абітурієнти, які мають право на додаткові 20, 30, 40, 50 балів, зарахування поза конкурсом, а також право на першочергове зарахування.

До кінця невідомо, чи буде в ІС «Конкурс» відображатися інформація про усі складові конкурсного балу, в тому числі і дані окремо за кожний сертифікат ЗНО, чи лише загальний бал.

Детальніше:
Ольга Стрелюк, координатор освітніх програм Громадянської мережі ОПОРА, – 063 628 68 36.
 

[1] Театральне мистецтво, хореографія, кіно-телемистецтво, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, реставрація творів мистецтва, дизайн, декоративно-прикладне мистецтво, естрадно-циркове мистецтво, фотомистецтво.