Чи зможе місцева влада стати ближчою до громади – експеримент у Львівській області

Дата: 14.09.2011

З вересня 2011 по березень 2012 року Львівська ОПОРА реалізовує проект, метою якого є активізація діалогу між місцевою владою та громадськістю шляхом організації громадського контролю за відкритістю, прозорістю та підзвітністю діяльності органів та посадових осіб міського самоврядування. Проект виконується в п’яти районних містах Львівської області.

Цільовою аудиторією проекту є представники громадських організацій, ініціативних груп та окремі громадяни у Львівській області, які зацікавлені у взаємодії з місцевою владою для ефективної реалізації своїх завдань та цілей, однак потребують детальніших теоретичних знань та практичних навиків у сфері громадського контролю.

В рамках проекту передбачено проведення кампаній громадського моніторингу відкритості, прозорості та підзвітності діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування на основі спеціально розробленої комплексної методології. Мета такого громадського моніторингу – проаналізувати якість комунікації між місцевою владою (міським головою, виконавчими органами та депутатами) та територіальною громадою.

Моніторингові кампанії будуть здійснювати відібрані на конкурсній основі громадські активісти в п’яти районних містах Львівської області. Перед тим учасники моніторингової команди пройдуть тематичне навчання в Школі громадського контролю. Тренери Школи ознайомлять учасників Школи із філософією, функціями, завданнями та правовими підставами громадського контролю; структурою місцевого самоврядування, основними правами та обов’язками місцевої влади перед територіальною громадою; можливостями, які надає ЗУ «Про доступ до публічної інформації»; з методологією моніторингу відкритості, прозорості та підзвітності діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Кампанії громадського моніторингу, зокрема, включатимуть в себе: подання та опрацювання відповідей на інформаційні запити та звернення; аналіз місцевої нормативно-правової бази, що регулює питання участі членів територіальної громади у здійснення місцевого самоврядування (статуту, регламенту ради, положень); відвідування засідань колегіальних органів місцевого самоврядування; участь в прийомах депутатів та посадових осіб; відвідування публічних заходів за участю посадових осіб місцевого самоврядування; написання підсумкового аналітичного звіту; організацію інформаційно-просвітницьких заходів.

За результатами моніторингових кампаній в кожному місті будуть підготовлені рекомендації адресовані органам місцевого самоврядування стосовно шляхів покращення комунікації між місцевою владою та громадськістю. Виявлені в ході моніторингу факти неналежного врядування та закритості органів та посадових осіб місцевого самоврядування будуть висвітлені в місцевих та регіональних ЗМІ.

Цей захід є можливим завдяки проекту «Розвиток громадянського суспільства», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії протягом 2009-2012рр.