EITI – шлях до енергетичної стабільності

Дата: 26.09.2008
ЩО ТАКЕ EITI? The Extractive Industries Transparency Initiative

Ініціатива по розвитку прозорості в добувних галузях промисловості (EITI) спрямована на збільшення прозорості трансакцій між урядами й компаніями, що працюють у добувних галузях промисловості. Прем’єр-Міністр Великобританії, п. Тоні Блер виступив із цією ініціативою на Всесвітньому саміті по сталому розвиткові у вересні 2002 р. Він визнав велике значення розвитку прозорості в багатих ресурсами країнах для подальшого економічного росту, підтримки стабільності та миру.

ЯКІ ПЕРЕВАГИ ДАЄ ІНІЦІАТИВА?

Переваги для країн, що впроваджують Ініціативу, полягають у кращому інвестиційному кліматі, оскільки підтримка Ініціативи дає чіткий сигнал інвесторам і міжнародним фінансовим установам про те, що уряд готовий до більшої прозорості. Окрім цього, приєднання до ініціативи допоможе поліпшити підзвітність і належні практики управління, а також досягнути більшої економічної й політичної стабільності.

Переваги для компаній та інвесторів полягають в основному у зменшенні політичних і репутаційних ризиків. Політична нестабільність, викликана непрозорим управлінням, представляє серйозну загрозу для інвестицій. У добувних галузях, де інвестиції капіталомісткі і де отримання віддачі залежить від довгострокової стабільності, зменшення нестабільності є перевагою. Прозорість платежів уряду може також допомогти продемонструвати, який внесок складають інвестиції компаній у розвиток країни.

Переваги для громадянського суспільства засновані на збільшенні кількості інформації, що стала суспільним надбанням, про ті доходи, якими уряди розпоряджаються від імені громадян. Це зробить уряду більш підзвітними

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Щоб успішно впровадити EITI, країна повинна виконати шість умов:

  • Публікувати дані про всі платежі, зроблені компаніями, і всі доходи, отримані урядом у доступній для всіх формі;
  • Проводити постійний незалежний аудит платежів і доходів, отриманих від діяльності підприємств добувної галузі;
  • Платежі й видатки повинні звірятися незалежною офіційною особою, що заслуговує довіри;
  • Забезпечити участь у цьому процесі всіх компаній, як приватних, так і державних, що діють у країні;
  • Забезпечити залучення представників громадянського суспільства в розробку, моніторинг та оцінку процесу;
  • Скласти робочий план, щоб забезпечити стійке і безперервне виконання перерахованих вище дій. План повинен включати вимірювані цілі, графік реалізації та оцінку потенційних стримуючих факторів.

ЯК МОЖНА РОЗВИНУТИ EITI В УКРАЇНІ?

  • Перший крок – створення Міжвідомчої робочої групи для розробки первісних механізмів участі зацікавлених сторін;
  • Другий крок – організація групи зацікавлених учасників;
  • Третій крок – створення зразків і механізмів звітності для оприлюднення доходів, включаючи щорічний аудита.

СКІЛЬКИ КРАЇН ВПРОВАДЖУЮТЬ EITI?

Одинадцять країн погодилися впровадити EITI. Це Азербайджан, Камерун, Конго, Гана, Киргизька Республіка, Нігер, Нігерія, Перу, Сан Томі й Принсіпі, Східний Тимор, Тринідад і Тобаго.

Більш докладну інформацію про EITI можна знайти на сайті: www.eitransparency.org