Львів зайняв 11 сходинку у Індексі публічності місцевого самоврядування

Дата: 01.10.2015

В рейтингу публічності органів і посадових осіб місцевого самоврядування у 2015 році Львів залишився на тому ж, одинадцятому місці, що і у 2014. Однак у відсотковому відношенні це лише на 4% краще ніж минулого року, та на 8% гірше, ніж у 2013. Перші місця в рейтингу 2015 року з покращеними результатами цьогоріч зайняли Івано-Франківська (71%), Вінницька (70%) та Київська (69%) міські ради.

індекс публічності

Показник публічності сформований на основі оцінки за трьома  принципами: прозорість, відкритість та підзвітність різних суб’єктів місцевого самоврядування. Публічність Львівської міської ради в розрізі суб’єктів є такою: публічність міського голови – 48 %, виконавчих органів – 66 % та депутатів – 45 %.

Пропри запровадження у Львові нових сервісів, таких як особистий кабінет мешканця, новий сайт депутатів, візуалізація бюджетних надходжень та видатків, досі не вирішеними залишаються питання звітності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів перед територіальною громадою Львова, питання актуального і дієвого статуту територіальної громади.

Так, міський голова, продовжує практику звітування на “Арені-Львів” перед обраним (запрошеним) колом осіб. Таким чином громадськість не має змоги на відкритій зустрічі послухати звіт про роботу міського голови, про роботу виконавчих органів, інформацію виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста та висловити свою думку з приводу почутого. Звіту Андрія Садового про його роботу не можливо знайти і на сайті ради.

4

Попри наявність позитивної практики відео-звернень, Андрій Садовий не часто комунікує безпосередньо з мешканцями Львова. Мер досить рідко проводить консультації з громадськістю, чи організовує виїзні зустрічі з мешканцями. Потрапити на прийом до Андрія Садового є також досить складно. Для цього необхідно спершу звертатися у профільний департамент чи управління, отримавши письмову відповідь, з цим же питанням прийти на прийом до першого заступника міського голови і лише тоді можна записатися на прийом до Андрія Садового.

Закритою у Львові також є інформація про кадрову політику – призначення чи звільнення з посад, а також результати проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.  Натомість у інших містах, наприклад у Вінницькій міській раді оприлюднюється не лише інформація про призначення чи звільнення, а також про стажування, переведення, присвоєння рангів посадових осіб та відповідні надбавки.

Натомість, сайт Львівської міської ради цьогоріч наповнився інформацією про всіх радників міського голови (3 штатні та 28 позаштатних). У відповідному розділі можна ознайомитися з деклараціями про майно, доходи і витрати міського голови та його заступників, керівників виконавчих органів та голів райадміністрацій, що загалом сприяє прозорості роботи Львівської міської ради.

Що ж стосується роботи виконавчих органів, то вона є найкращою серед трьох суб’єктів, які оцінювалися. В порівнянні з 2014 роком, рейтинг виконавчих органів збільшився на 10 %.  На веб-сайті можна знайти інформацію та контакти усіх керівників виконавчих органів та районних адміністрацій. Там можна знайти також їхні декларації про майно, доходи і витрати.

Не зафіксовано прогресу у оприлюдненні нормативних документів. Так, рішення виконавчого комітету публікуються у розділі «Документи ЛМР». Проте, проектів рішень, які виносяться на чергового засідання виконавчого комітету, на веб-сторінці ради немає. Заздалегідь мешканці можуть ознайомитися лише з проектами порядків денного наступних засідань.

6

Львівська міська рада приймає програми соціально-економічного та культурного розвитку лише раз на три роки. На порталі депутатів та на сайті ради (розділ «Стратегія») можна знайти текст актуальної програми соціально-економічного та культурного розвитку на 2014-2016. Документ містить інформацію про виконання попередньої програми за 2011-2013 роки, текст програми та заходів на її виконання на три наступні роки, прогноз показників розвитку та перелік галузевих програм. Позитивом є те, що окремо з переліком цільових програм, затверджених радою можна ознайомитися на порталі депутатів (розділ «Програми розвитку міста»).

Новинкою 2015 року стала електронна карта, що містить інформацію про розроблені детальні плани територій, а також про громадські слухання, які були проведені у Львові щодо містобудівних питань. Попри те, на сайті міської ради відсутня інформація про детальну процедуру проведення громадських слухань чи інших механізмів громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян), адже міська рада не прийняла окремих положень, які б регулювали ці процедури, немає її також у чинному Статуті міста Львів.

Зважаючи на регулярність проведення земельних торгів у Львові, важливим є виокремлення окремої рубрики “Земельна політика”, де акумулюється відповідна інформація. Однак варто відзначити, що безпосередньо рішення про результати відповідних торгів не оприлюднюються, а лише обмежуються новинним повідомленнями. Також позитивно оцінюємо створення окремого сайту Управління комунальної власності, де розміщується інформація про конкурси та аукціони.

Чимало балів до рейтингу Львівській міській раді додала ефективна робота Центру надання публічних послуг. У приміщенні ЦНАП можна отримати довідкову інформацію, записатися на прийом до посадовців, звернутися безпосередньо за отриманням адміністративної послуги. Спростити процес допомагають спеціально розроблені «дорожні карти».

На відміну від міського голови та депутатів, усі виконавчі органи звітують про свою діяльність безпосередньо перед територіальною громадою. А на сайті ради створено окрему тему “Звіти 2014”, де розміщені основні показники розвитку окремих галузей, які підпадають під сфери діяльності управлінь. Щоправда, повноцінні звітні документи розміщені лише для окремих управлінь.

9

Гірша ситуація з оприлюдненням звітів про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку. У відповідь на запит про отримання публічної інформації у департаменті економічної політики відповіли, що виконавчі органи зобов’язані інформувати департамент про хід виконання програми. Департаментом проводиться узагальнення інформації про виконання програми та розміщується на сайті ЛМР. Щоправда, таких зведених даних на сайті знайти не вдалося. Також немає окремих проміжних та заключних звітів про хід виконання цільових програм. З іншого боку, ЛМР можна похвалити за оприлюднення дохідної та видаткової частин бюджету.

Показник публічності депутатів Львівської міської ради залишається найнижчим серед решти суб’єктів вимірювання і становить – 45%. У порівнянні з минулими роками, він дещо зріс: 36% – у 2013 р., 41% – у 2014 р., однак в цілому публічність представників територіальної громади Львова класифікується як низька.

Цьогорічну позитивну динаміку Індексу публічності депутатів Львівської міської ради забезпечив виключно оновлений інформаційний портал lvivrada.gov.ua, яким опікується Управління «Секретаріат ради». Загалом, у жодному з обласних центрів України депутатський корпус не має окремого сайту, де б висвітлювалася діяльність місцевих обранців, а також розміщувалися розгорнуті біографії, інформація про помічників, межі виборчих округів, у яких були обрані депутати, подані ними запити, результати голосування по кожному питанню порядку денного.

У порівнянні з минулим роком на сайті стали загально доступними протоколи засідань постійних комісій ради починаючи з грудня 2009 р. до лютого 2015 р. Разом з тим, протоколи засідань ради за останнє півріччя 2015 р. не оприлюднені. Також тепер на сайті депутатів Львівської міської ради мешканці можуть дізнатися про час їхнього засідання та куратора комісії від управління «Секретаріат ради». Продовжується практика попереднього оприлюднення проектів рішень, які виносяться на обговорення та голосування під час засідань ради, хоч і не усіх. Також започатковано роботу on-line сервісу Карта питань порядку денного ЛМР, де наносяться адреси майнових та земельних питань, які виносяться на розгляд ради.

11

Що ж стосується безпосередньої взаємодії депутатів з мешканцями Львова, то ситуація не відрізняється від тієї, що була зафіксована і в минули роки. Нинішня каденція депутатів так і не подбала про розробку нового, чи легалізацію розробленого кілька років тому Статуту територіальної громади. Саме тут мала б бути деталізована процедура звітування депутатів ради, а також Львівського міського голови про свою роботу на відкритих зустрічах з мешканцями.  Вочевидь, ці питання не стали першочерговими впродовж усієї каденції.

Попри те, що у загальному доступі є графіки прийому громадян 43 депутатами із 88, більшість депутатів проводить їх нерегулярно. Також констатуємо доволі формальний підхід до виконання своїх прямих обов’язків депутатами, наприклад, за даними сайту lvivrada.gov.ua, Ткачук Павло Петрович, який був обраний до ЛМР від Партії Регіонів, проводить прийоми на контрольно-перепускному пункті Академії сухопутних військ, а свободівець Андріян Гутник – в Аквапарку «Пляж». Також депутати не ініціюють і проведення громадських слухань. У період з 1 липня 2014 р. по 10 вересня 2015 р. у місті відбулося 36 слухань, з них з ініціативи депутатів – 1. 22 грудня 2014 р. на основі звернення Володимира Гірняка пройшли слухання проекту ухвали «Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2015-2020 роки».

12

Чи не найпроблемнішим, причому по всій країні, залишається питання звітування депутатів місцевих рад про свою діяльність. Відповідно до Ст.16 чинного ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» місцеві обранці мають звітувати перед виборцями не рідше одного разу на рік. Причому рада має визначати орієнтовні строки проведення звітів, а про час та місце повідомляти виборців за сім днів. Ця норма рідко виконується в повному обсязі. Цьогорічне вимірювання Індексу публічності показало, що лише Херсонська міська рада має таку практику. У Львові ухвали (рішення) щодо строків проведення звітування депутатів міської ради не приймалися ні у 2014, ні у 2013 р. Також депутати на інформували Управління «Секретаріат ради» про намір звітувати чи про підсумки таких заходів. Немає звітів про роботу депутатів Львівської міської ради за останній рік і на сайті lvivrada.gov.ua. Станом на середину вересня 2015 р., тут розміщені звіти про виконання депутатських повноважень за 2010-2015 роки лише двох представників територіальної громади Львова:  Андрія Рікоти та Василя Горона.

Не кращою є ситуація і зі звітуванням постійних комісій ради про свою роботу. Попри те, що до порядку денного 16, 17 (23.10.2014), 19 (19.01.2015), 20 (26.02.2015), 21 (23.04.2015) та 22 (14.07.2015) сесій Львівської міської ради 6-го скликання питання про звіти постійних комісій ЛМР були включені, на пленарних засіданнях ці питання не заслуховувалися та не розглядалися. Станом на середину вересня 2015 р., на сайті депутатів розміщені звіти про роботу лише частини комісій, причому за попередні роки. Звіти постійних комісій Природокористування охорони довкілля та благоустрою, Молодіжної політики, спорту та оздоровлення,  Медицини, освіти, науки і соціального захисту, Комунального майна та власності,  Інженерного господарства, транспорту і зв’язку, Депутатської діяльності та законності, Архітектури, містобудування та охорони історичного середовища оприлюднено лише за 2011 р.; комісій з Питань землекористування, Культури, промоцій, ЗМІ та туризму; Фінансів та планування бюджету – за 2011-2012 рр., з Питань житлової політики – за 2011 та 2014 рр.; з Питань контролю за ефективністю виконання програм розвитку міста та рішень ради – жодного.

13Отже,  найслабшим місцем у діяльності депутатів Львова є недотримання стандартів підзвітності за свою роботу перед виборцями, причому як індивідуальну, так і колективну. Також депутати не надто зацікавлені у безпосередній взаємодії з мешканцями територіальної громади, та сприянні їхнім правам у частині врегулювання чи деталізації процедур громадської участі. Помітною перевагою депутатського корпусу Львова з-поміж решти обласних міст залишається наявність окремого інформаційного порталу, де комплексно висвітлюється діяльність кожного депутата, постійних комісій, ради загалом. Лише комплексна реалізація трьох принципів може забезпечити належний рівень публічності досліджуваних суб’єктів.

Більше інформації про минулорічне дослідження – на сайті кампанії.