Рекомендації щодо підвищення рівня публічності місцевого самоврядування Львова

Дата: 04.10.2013

За результатами вимірювання рівня публічності місцевого самоврядування в 11 містах України, рейтинг муніципалітету Львова оцінено як задовільний. Для підвищення відкритості та прозорості органів та посадових осіб місцевого самоврядування, Громадянська мережа «Опора» у Львові підготувала рекомендації для всіх суб’єктів дослідження, послідовне втілення яких сприятиме запровадженню практики належного врядування у місті.

Міському голові

Оскільки міський голова є головною посадовою особою територіальної громади, варто підвищувати комунікацію з громадськістю: варто практикувати планові виїзні зустрічі, організовувати окремий прийом ініціативних груп чи груп інтересів, а також збільшувати кількість годин для прийому громадян (принаймні, до 8 годин в місяць). Звітування міського голови варто проводити безпосередньо перед територіальною громадою на відритій зустрічі, а тексти звітів у повному обсязі друкувати у офіційному друкованому виданні, або в інших ЗМІ.

Приділяти більше уваги для цільового інформування населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також про виконання місцевих цільових програм.

Доповнити на сайті розділ про міського голову інформацією про перелік повноважень міського голови, а розділ «документи» – всіма розпорядженнями міського голови про призначення на посаду службовців (заміщення вакантних посад), оскільки такі документи не можуть бути інформацією з обмеженим доступом. Такі важливі документи, як наприклад, бюджет міста в окремих розділах варто розміщувати в актуальній редакції (з внесеними змінами). Адже наразі для отримання інформації про актуальний бюджет, доводиться самостійно опрацьовувати усі внесені зміни, або ж шукати інформацію у квартальних звітах виконавчих органів.

Докласти зусиль для перегляду й реєстрації нового Статуту територіальної громади, який би  детально регулював також і процедуру звітування міського голови.

 Виконавчим органам

 Публічність виконавчих органів (73%) є найбільшою серед органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Львова. Проте, такий показник є лише задовільним. Для того, щоб підвищити рівень відкритості прозорості та підзвітності радимо виконавчим органам на офіційному веб-сайті міської ради оприлюднювати:

 • звіти про хід та результати відчуження комунального майна (які управління комунальної власності департаменту економічної політики щотижнево у письмовому та електронному вигляді подають міському голові);
 • окремий звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку;
 • проміжні та заключні звіти про хід виконання цільових програм;
 • всі квартальні звіти про виконання місцевого бюджету;
 • усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

Прийняти рішення про схвалення Положення про Центр надання адміністративних послуг м. Львова та його тимчасового Регламенту, проект якого розміщено на сайті в розділі Єдина база обліку публічної інформації Львівської міської ради. Привести у відповідність графік прийому громадян у ЦНАП. Створити веб-сайт ЦНАПу, на якому розмістити інформацію про порядок надання відповідних АП, режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування. А також інформацію про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації. На веб-сайті ЦНАП має бути вичерпна інформація про усі послуги, що надаються виконавчими органами, інформаційні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги. Наявність електронної черги для отримання адміністративно послуги значно спростить львів’янам процедуру запису.

В розділі «Доступ до публічної інформації» на сайті розмістити порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації. Таку інформацію варто також вказувати у відповідях на запити.

Щомісяця структурні підрозділи Львівської міської ради мають оновлювати єдину базу обліку публічної інформації, яка знаходиться на веб-сайті ради, публічною інформацією, яка була отримана, або створена ними за цей період.

Розмістити на веб-сайті ради інформацію про перелік повноважень та обов’язків, які відносяться до відання  виконавчого комітету та порядок доступу громадян до засідань виконкому. Проекти рішень, які виносяться на засідання виконавчого комітету потрібно завчасно оприлюднювати на веб-сторінці ради.

Депутатам

Публічність депутатів не є високою у жодному з проаналізованих міст, однак зафіксовано найнижчий рівень підзвітності Львівських депутатів (серед 11 міст).

Міськрада повинна не рідше одного разу на рік затверджувати строки та графік проведення звітування депутатів перед виборцями. Про результати звітування депутати повинні інформувати раду, в тому числі – про зауваження та пропозиції, які висловлені виборцями під час обговорення звітів, а також доручення, отримані від виборців. Звіти всіх депутатів у повному обсязі повинні бути розміщені на сайті Львівської міської ради, або на порталі депутатів. Після інформування депутатами про доручення виборців, отримані при безпосередніх зустрічах з львів’янами та під час звітування, міською радою має бути підготовлене та затверджене рішення про план заходів, спрямованих на реалізацію депутатами міської ради доручень виборців на наступні роки.

Оскільки засідання постійних депутатських комісій є гласними та відкритими, варто усі протоколи засідань кожної з постійних комісій, разом з окремими думками її членів (якщо такі є) оприлюднювати на сайті.

Офіційну веб-сторінку ради (або портал депутатів) варто доповнювати:

 • інформацією про графіки прийому депутатами громадян (в повному обсязі);
 • вчасним оприлюдненням плану роботи сесії, проектів рішень, які розглядатимуть на пленарному засіданні. Проекти рішень мають бути оприлюднені в повному обсязі (з додатками).
 • інформацією про реєстрацію депутатів на кожному з пленарних засідань;
 • інформацією про план реалізації депутатами міської ради доручень виборців;
 • деклараціями про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів Львівської міської ради;
 • звітами про кількість коштів, виділених на надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців м. Львова.

 

Детальніше за телефоном: 032 254 61 63

Кампанія вимірювання Індексу публічності місцевого самоврядування здійснюється в рамках проекту, підтриманого Європейським Союзом.