У Львові хочуть прийняти Кодекс етичної поведінки депутатів Львівської міської ради

Дата: 17.02.2020

Проект ухвали Про затвердження Кодексу етичної поведінки депутатів Львівської міської ради вже два засідання поспіль знаходиться на порядку денному Львівської міської ради, проте рішення на разі не було прийнято. Перший раз він розглядався під час засідання 23 січня 2020 року, але був вилучений для подальшого доопрацювання (за таке рішення проголосувало 45 депутатів), а голосування перенесено на наступне засідання 13 лютого. Проте під час цього засідання ухвала знову не була розглянута, оскільки засідання було закрите завчасно через неготовність депутатського корпусу приймати рішення. Таким чином голосування за Кодекс вкотре переноситься на наступне засідання у березні.

Проект Кодексу був підготовлений управлінням “Секретаріат ради” за участі депутатів комісії законності, депутатської діяльності та свободи слова Львівської міської ради. Для розробки за основу було взято Закон України “Про місцеве самоврядування”, Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, Закон України “Про запобігання корупції”, Статут територіальної громади м. Львова, а також Кодекс етичної поведінки посадових осіб та працівників Львівської міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій, який був прийнятий виконком і депутати міської ради у вересні 2019 року.

Цікаво те, що положення кодексу поширюється на депутатів Львівської міської ради поточного та попередніх скликань. Після припинення повноважень від депутатів Львівської міської ради очікується дотримання високих стандартів поведінки та цінностей зазначених у Кодексі.

Метою Кодексу є встановлення стандартів поведінки депутатів, які, здійснюючи свої повноваження гідно, забезпечують підтримку та зміцнення довіри і позитивної репутації Львівської міської ради серед членів територіальної громади м. Львова, в Україні та за її межами.

Кодекс містить у собі узагальнення діючих норм щодо забезпечення високих показників відкритості та прозорості роботи депутатського корпусу Львівської міської ради, а саме основні вимоги щодо етики поведінки депутатів, необхідності дотримання обов’язку особистого голосування та санкції за ухилення від дотримання цього обов’язку, запобігання проявам корупції, механізм врегулювання конфлікту інтересів.

До основних принципів діяльності депутатів Львівської міської ради відносяться (стаття 3):

 1. служіння інтересам громади – здійснювати свою діяльність з метою якнайкращого забезпечення інтересів територіальної громади;
 2. поваги до гідності та прав інших суб’єктів – здійснювати свою діяльність із повагою до гідності та прав членів територіальної громади, інших депутатів, посадових осіб міської ради;
 3. чесності та об’єктивності – здійснювати свою діяльність на засадах правдивості, принциповості та вірності взятим на себе зобов’язанням;
 4. шанобливого та ощадливого ставлення до матеріально-фінансових та інших ресурсів територіальної громади

Кодекс зобов’язує кожного депутата міської ради дотримуватись правил депутатської етики серед яких (стаття 4):

 1. керуватися інтересами територіальної громади м. Львова та загальнодержавними інтересами
 2. не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях
 3. не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю
 4. з повагою ставитися до честі та гідності членів територіальної громади м. Львова, колег-депутатів, посадових осіб виконавчих органів Львівської міської ради та будь-яких інших осіб
 5. утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують м. Львів
 6. керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності та толерантності
 7. не вживати публічно висловлювань, що можуть трактуватися як образа
 8. не допускати образливих висловлювань, використовувати у публічних виступах виключно достовірні та перевірені відомості
 9. не вчиняти умисних дій, спрямованих на унеможливлення роботи Львівської міської ради, зриву пленарних засідань та засідань інших органів ради
 10. не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов’язані зі здійсненням ним депутатських повноважень

У разі порушення правил депутатської етики депутатом Львівської міської ради за письмовою заявою міського голови, секретаря міської ради головуючого на засіданні ради, керівника депутатської фракції чи групи, голови постійної комісії ради або не менше 1/10 депутатів від загального складу Львівської міської ради або не менше як 75 громадян України, які постійно проживають у м. Львові це питання розглядається на засіданні постійної комісії законності, депутатської діяльності та свободи слова. За результатами розгляду питання про порушення правил депутатської етики комісія має право застосувати до депутата-порушника один або одночасно кілька таких заходів впливу:

 • попередження із занесенням до протоколу засідання постійної комісії
 • інформування про порушення депутата шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інформаційному порталі депутатів Львівської міської ради
 • за рекомендацією постійної комісії Львівська міська рада може прийняти рішення про обмеження депутата у праві виступати на засіданнях ради на час від одного до п’яти засідань

Окремо в Кодексі врегульовані питання особистого голосування і запобігання конфлікту інтересів. Під час розгляду проектів ухвал постійною комісією і на пленарному засіданні міської ради кожен депутат має бути фізично присутнім на засіданні і має один ухвальний голос під час відкритого або таємного голосування (стаття 5). Голосування депутатом здійснюється особисто і це право не може бути передане іншим особам. У разі виявлення та встановлення факту недотримання обов’язку особистого голосування депутатом Львівської міської ради під час розгляду проекту ухвали безпосередньо на пленарному засіданні такий проект ухвали має бути розглянутим способом проведення повторного голосування на цьому ж пленарному засіданні або на найближчому засіданні, якщо такий факт був виявлений після його завершення. Проте ця норма буде застосована лише у випадку, якщо такий голос був вирішальним при ухваленні рішення. У разі виявлення та встановлення факту недотримання обов’язку особистого голосування депутатом він має бути розглянутим на найближчому засіданні постійної комісії законності, депутатської діяльності та свободи слова.

Ще одним зобов’язанням депутата Львівської міської ради є вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, шляхом публічного інформування головуючого на пленарному засіданні або голову постійної комісії під час засідання про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів з обов’язковим зазначенням підстав його виникнення (стаття 6). За умов його наявності депутат не має права брати участь у прийнятті рішення. Інформація про наявність конфлікту інтересів заноситься до протоколу пленарного засідання та розміщується на Інформаційному порталі депутатів Львівської міської ради. Неповідомлення депутатом Львівської міської ради про наявність реального конфлікту інтересів тягне за собою цивільно-правову та/або адміністративну відповідальність.

Тепер залишилося дочекатися чи напрацьований проект Кодексу етичної поведінки депутатів Львівської міської ради буде прийнятий львівськими депутатами, і чи не зазнає суттєвих змін у процесі доопрацювання.

Тарас Радь, представник Громадянської мережі ОПОРА у Львівській області