Випуск №3. Нереалізоване право: спроба оцінки «втрат» у явці виборців в день голосування 31 жовтня у Львові

Дата: 09.12.2010

Продовжуючи серію публікацій, підготованих ГМ ОПОРА в рамках кампанії довготермінового громадського спостереження за виборами до органів місцевого самоврядування, присвячених аналізу результатів виборів, пропоную увазі читачів аналіз явки на виборах 31 жовтня 2010 року у Львові. Основним завданням статті, є приблизна оцінка зменшення фактичної явки в день виборів порівняно з кількома варіантами очікуваної активності виборців, виділеними на основі даних соціологічних досліджень.

Власне визначення трьох основних очікуваних варіантів явки на виборах 31 жовтня у Львові буде зроблено у першій частині тексту, другим кроком стане їхнє порівняння з реальною явкою на виборах у Львові протягом останніх 12 років. І, нарешті, завершальним, третім, кроком буде спроба визначення кількох варіантів зменшення фактичної явки на виборах 31 жовтня порівняно з очікуваною.

Заздалегідь хотілося б зауважити, що в цьому тексті не йтиметься про причини, які призвели до зменшення фактичної явки виборців (зокрема, питання організації виборів та «фактор Батьківщини»), для цього буде свій час і місце. Також до аналізу не залучені порівняльні дані про середню явку на останніх виборах по Україні. Питанням майбутнього аналізу залишається порівняння вітчизняної явки на місцевих виборах із європейськими країнами. Це доволі актуально з огляду на велику кількість «розмов» про загальноєвропейську тенденцію до зменшення активності виборців. І останнє: я практично не розглядаю тезу про меншу зацікавленість виборців участю у місцевих виборах порівняно з загальнонаціональними, через що низька явка видається явищем закономірним.

Очікувана явка виборців у Львові на основі даних соціологічних досліджень

Аналіз очікуваної явки виборців у Львові зроблено на основі доступних даних опитувань громадської думки, проведених соціологічною групою «Рейтинг» (опитування проводилось 5-11 жовтня, вибірка складає 800 респондентів, помилка репрезентативності +/- 1,7-2,8%)1 та Українським центром вивчення громадської думки «Соціоінформ» (опитування проводилось 13-17 жовтня, вибірка 800 – респондентів, помилка репрезентативності +/- 3%)2. Генеральною сукупністю обох досліджень було населення Львова старше 18 років.

На основі даних соціологічної групи «Рейтинг», представлених у Таблиці 1, можна говорити про те, що мінімальна явка у Львові очікувалася на рівні 57%. Це відсоток респондентів, які за три тижні до виборів підтвердили, що абсолютно точно підуть голосувати. Ще 16% можуть бути віднесені до, якщо можна так висловитись, «групи ризику». Це ті люди, які начебто і високо оцінювали вірогідність того, що підуть на вибори, однак, за словами керівника соціологічної групи «Рейтинг» Олексія Антиповича, можна було очікувати, що лише половина з цієї групи все ж таки візьме участь у голосуванні3. Лише 9% опитаних львів’ян зазначили, що точно не братимуть участі у виборах, і ще 3% – що радше не підуть голосувати. Для подальшого аналізу слід виокремити два значення – це відсоток тих, хто абсолютно точно братиме участь у виборах, і тих, хто високо оцінив вірогідність своєї участі у голосуванні – 57 і 16% відповідно.

Таблиця 1. Рівень змобілізованості населення Львова на основі даних «Рейтингу»4

Варіант відповідіНабраний %
Абсолютно точно братиму участь у виборах57
Вірогідність моєї участі у виборах висока16
Скоріше братиму участь у виборах, хоча й не виключаю, що можу передумати7
Важко сказати6
Скоріше не братиму участі у виборах, хоча й не виключаю, що можу передумати3
Вірогідність моєї неучасті у виборах висока3
Абсолютно точно не братиму участі у виборах9

21 жовтня Український центр вивчення громадської думки «Соціоінформ» оприлюднив дані опитування, що проводилося 13-17 жовтня5. Згідно інформації, що стосується рівня змобілізованості виборців, за два тижні до голосування про свою готовність прийти до виборчих скриньок заявило 91,5% опитаних львів’ян. Тобто практично всі мешканці міста, які мають право обирати, мали намір скористатися ним у день голосування. Ця цифра видається дещо завищеною, про що зазначила і Наталія Зайцева-Чіпак під час презентації результатів соціологічного опитування. Вона висловила переконання, що у Львові слід очікувати «традиційної» явки на рівні 2/3 від загальної кількості виборців.

Зважаючи на те, що все таки основними даними, на яких базується цей аналіз, є результати опитування «Рейтингу». При інтерпретації даних «Соціоінформу» потрібно пам’ятати про те, що це – різні дослідження із дещо відмінним інструментарієм, що ускладнює порівняння результатів досліджень між собою. Наприклад, доступні дані не дають змоги порівняти, як саме було сформульовано питання щодо наміру брати участь у виборах в опитуванні «Соціоінформу», тому результати цього опитування використовуватимуться радше як маркер, який вказує на напрям та динаміку зміни рівня змобілізованості виборців у Львові із наближенням дня виборів.

Цей маркер сигналізує, що змобілізованість виборців із наближенням дня голосування зросла, і зросла суттєво. А це – вагомий аргумент проти твердження, що місцеві вибори не викликали достатнього зацікавлення серед львів’ян, і фактична явка в день виборів служить тому найкращим підтвердженням. Головним завдання статті є показати, що низька явка у Львові є радше явищем або змінною, яку потрібно пояснити, ніж фактором, який сам володіє певною, достатньою пояснювальною здатністю.

Три варіанти прогнозованої явки у місті Львові на виборах 31 жовтня

На основі описаних вище даних соціологічних досліджень спробую виділити та охарактеризувати кілька можливих варіантів очікуваної явки у Львові на виборах 31 жовтня. Отож, перший варіант очікуваної явки – мінімальний, відповідно до якого взяти участь у виборах мало намір близько 57% виборців. Другий – максимальний. Зважаючи на дані, оприлюднені «Соціоніформом» 21 жовтня, які свідчать про суттєве зростання рівня змобілізованості виборців із наближенням дня голосування, видається доцільним припустити, що явка могла бути суттєво вищою, аніж 57%. Тому до 57% мінімально очікуваної явки додаємо ще 16% з обговореної вище «групи ризику» та отримуємо максимально прогнозовану явку на рівні 73%. І нарешті, третій варіант очікуваної явки – середній: припускаємо, вслід за Антиповичем, що лише близько половини «групи ризику» все таки вирішить проголосувати у день виборів і до 57% додаємо 8%. Як результат отримуємо очікувану явку на рівні 65%. До речі, і сам Антипович6 і Зайцева-Чіпак7 зазначали, що на виборах 31 жовтня слід очікувати «традиційної» для Львова явки, на рівні 60-65%.

Оскільки генеральною сукупністю соціологічних досліджень, результати яких використовуються в аналізі, було населення Львова старше 18 років, що фактично дорівнює кількості виборців міста (за даними обласної ТВК їх нараховується 594 956), то можна визначити не лише відсоткові, але й абсолютні значення варіантів очікуваної явки виборців. Тобто, наприклад, порахувати, скільки тисяч виборців складає 57% очікуваної явки. Потрібно, однак, пам’ятати, що отримані в результаті таких підрахунків результати не є стовідсотково точними, а вказують на приблизні значення. Результати підрахунків (відсоткові та абсолютні) представлені у Таблиці 2.

Таблиця 2. Прогнозована явка населення на виборах 31 жовтня 2010 року у Львові

Мінімальна прогнозована явка станом на 5-11 жовтняМаксимальна прогнозована явка станом на 5-11 жовтняСередня прогнозована явка станом на 5-11 жовтняПрогнозована явка станом на 13-17 жовтняЯвка 31 жовтня
у %у тис.у %у тис.у %у тис.у %у тис.у %у тис.
57339 12473434 31765386 72191,5544 95649,8296 491

Таким чином, розгляд питання про очікувану явку населення у Львові можна завершити, виділивши три основні варіанти прогнозованої активності громадян відповідно до даних соціологічних досліджень. Нагадаю, що явка, прогнозована на рівні 91,5%, є радше маркером, який сигналізує напрям і силу динаміки зміни явки, аніж одним з варіантів очікуваної явки, який можна брати до уваги. Мінімальна кількість виборців, прихід яких очікувався на виборчі дільниця, складає 339 тис., максимально можна було сподіватись майже на 434 тис. виборців, а відповідно до середнього і найбільш зваженого варіанту слід було очікувати явку на рівні 387 тис. Проте життя внесло свої корективи у зроблені вище підрахунки і жоден з цих варіантів так і не став реальністю . Попри прогнози, явка виборців у Львові склала, за даними обласної ТВК, 49,8%8, або 296 тис. виборців.

Активність виборців у Львові у порівняльному контексті

Уявлення про те, наскільки така низька явка є нетиповим для Львова явищем дає порівняльний аналіз явки на виборах у місті протягом 1998-2010 років. Загалом протягом останніх 12 років у Львові пройшло 8 кампаній: три президентські, 4 парламентські і 1 – до органів місцевого самоврядування. Протягом усіх цих кампаній виборці мали приходити голосувати 12 разів. За час трьох президентських кампаній виборці голосували загалом 7 разів, з них тричі – у 2004 році. Ще 5 разів вони брали участь у голосуванні на виборах до представницьких органів влади: тричі голосування відбувалося спільно до парламенту та до органів місцевого самоврядування, і по одному разу голосували лише на парламентських виборах (у 2007 році) та на виборах до органів місцевого самоврядування.

У Таблиці 3 і 4 зібрані дані, доступні на сайті ЦВК України, про явку виборців у Львові на виборах до представницьких органів влади та виборах президента України за останні дванадцять років, починаючи від 1998 року і до останніх президентських виборів у 2010 році.

Таблиця 3. Явка виборців у Львові на виборах до представницьких органів влади протягом 1998-2010 рр.9.

№ пп.Дата виборівТип виборівЯвка, у %
129.03.1998Парламентські і до органів місцевого самоврядування71,1
231.03.2002Парламентські і до органів місцевого самоврядування62
326.03.2006Парламентські і до органів місцевого самоврядування62,8
430.09.2007Позачергові парламентські64,5
Середня явка (без виборів 31.10.2010)65,1

Говорячи про явку на виборах до представницьких органів влади, потрібно зазначити, що в останньому десятиріччі вона була трохи нижчою, аніж у 90-х. Для повноцінного підтвердження цієї тези потрібно залучити до підрахунків як мінімум дані про явку виборців на парламентських і президентських виборах 1994 року, проте це виходить за рамки статті. Якщо говорити про середню явку у Львові на виборах до представницьких органів влади, то вона перебуває на рівні 65%. Можливе, однак, незначне коригування цієї цифри у бік зменшення через те, що до 2002 року включно територія Пустомитівського району, де явка було дещо вищою, ніж в обласному центрі, входила до складу двох з чотирьох виборчих округів Львова. Зважаючи на це, видається виправданим говорити про середньостатистичну явку у Львові на виборах до представницьких органів влади на рівні 2/3, або приблизно 62-65% від загальної кількості тих, хто мав право голосу.

Таблиця 4. Порівняння явки виборців у Львові на виборах Президента України протягом 1998-2010 рр.10.

№ пп.Дата виборівТип виборівЯвка, у %
131.10.1999Президентські, І тур70,5
214.11.1999Президентські, ІІ тур74,9
331.10.2004Президентські, І тур78,6
421.11.2004Президентські ІІ тур80,3
526.12.2004Президентські, повторне голосування81,4
617.01.2010Президентські, І тур69,5
707.02.2010Президентські ІІ тур69,5
Середня явка74,9

На президентських виборах явка помітно вища, ніж на виборах до представницьких органів влади. За рахунок високої змобілізованості виборців у 2004 році, середній показник складає 74,9%. Підсумовуючи, слід зазначити, що на президентських виборах у Львові явка виборців у середньому на 9-10% вища, ніж на парламентських (разом з муніципальними).

Однак ані явка на парламентських (та муніципальних), ані, тим більше, явка на президентських виборах не може порівнюватися з явкою на жовтневих, вперше проведених окремо, муніципальних виборах. Активність громадян на останніх виборах була приблизно на 15% меншою, ніж середньостатистична активність на виборах до представницьких органів влади.

Звичайно, не слід відкидати той факт, що вибори до органів місцевого самоврядування вперше проводились окремо. За аналогією до зменшення явки на парламентських виборах порівняно з президентськими, слід було очікувати також зменшення явки на муніципальних виборах у порівнянні з явкою на парламентських. Фактор «окремого» проведення муніципальних виборів безумовно володіє певною пояснювальною силою. Але його аргументований розгляд і критика по суті, тобто аналіз того, як впливає рівень та функції органу влади, до якого проводять вибори, на змобілізованість виборців, виходять за рамки цієї статті. Тому, погоджуючись загалом із тим, що місцеві вибори могли викликати дещо меншу увагу громадян, ніж вибори загальнонаціональні, на мою думку, не доцільно занадто багато «списувати» на рахунок цього фактору, тим самим закриваючи очі на проблему рекордно низької явки у Львові на виборах 31 жовтня. Вона могла бути нижчою, але чи на 15%?

Нагадаю, що проаналізована вище середньостатистична явка у Львові на виборах до представницьких органів влади складає 62-65% і практично відповідає середньому варіанту явки (65%), якої можна було очікувати у Львові на виборах 31 жовтня відповідно до даних соціологічних досліджень.

Оцінка «втрат» у явці на виборах 31 жовтня у Львові

Саме тому завершальним, третім кроком нашого аналізу стане оцінка «втрат» у явці на виборах 31 жовтня. Видається доцільним вживати в цьому контексті саме слово «втрати», оскільки і відсоткові, і абсолютні дані, про які говоритиметься нижче, стосуються не просто тих людей, яким належить абстрактне право – право голосу. Навпаки, ці цифри показують, скільки у Львові виборців, які мали намір і були готові проголосувати, у день виборів через різні причини не реалізували (були позбавлені можливості це зробити?) своє конституційне право.

Відповідно до трьох основних варіантів очікуваної явки виборців, представлених на початку тексту у Таблиці 2 можна виділити три варіанти зменшення фактичної явки. Результати цих підрахунків представлені у Таблиці 5.

Таблиця 5. Зменшення фактично явки у порівняння з трьома варіантами очікуваної явки*

Зменшення фактичної явки у порівнянні з мінімальною прогнозованою явкою станом на 5-11 жовтняЗменшення фактичної явки у порівнянні з максимальною прогнозованою явкою станом на 5-11 жовтняЗменшення фактичної явки у порівнянні з середньою прогнозованою явкою станом на 5-11 жовтняЯвка 31 жовтня
у %у тису %у тису %у тису %у тис
7,242 63323,2137 82615,290 72949,8296 491

*Зменшення фактичної явки порівняно з прогнозованою визначається шляхом віднімання від відсоткового та абсолютного значення прогнозованої явки (що представлені у Табл. 2) відповідних значень фактично явки на виборах 31 жовтня.

Відповідно до мінімально очікуваної явки, яка, нагадаю, прогнозувалася на рівні 57%, зменшення фактичної явки у день виборів склало 7,2%, або 42,5 тис. виборців. Ще більшими є «втрати», якщо порівнювати фактичну явку з іншими варіантами очікуваної. Так, порівняно з середньо прогнозованою, фактична явка зменшилась на 15,2%, або майже на 91 тис. виборців. Коли ж брати до уваги максимально очікувану явку на виборах, то «втрати» ще значніші – 23,2%, або майже 138 тис. виборців.

Це свідчить про те, що в день голосування, по-перше, не проголосував ніхто (але не в буквальному розумінні) з числа тих 16%, що належали до «групи ризику». Тобто, з близько 95 тис. виборців, які високо оцінювали можливість своєї участі в голосуванні, і принаймні половина з яких, на думку соціологів, таки повинна була проголосувати, ніхто цього так і не зробив; і по-друге, з майже 340 тис. виборців (тобто 57% від їхнього загального числа), які за три тижні до виборів були абсолютно впевнені у тому, що вони будуть голосувати, ще 42 тис. цього так і не зробили.

Закономірно, як на мене, виникають запитання: чому, незважаючи на а) прогнози, які можна було робити на основі даних соціологів, б) позитивну динаміку зростання змобілізованості виборців перед днем голосування та в) традиційну достатньо високу їхню змобілізованість протягом останніх 12 років – явка виявилася такою низькою? Чому в результаті проголосувало від 42 до 137 тис. (а відповідно до середнього і найбільш зваженого варіанту, – близько 91 тис.) виборців менше, ніж очікувалося? Які причини до цього призвели? Кому це було вигідно і як така низька явка вплинула на результати виборів? Чий виборець виявився найбільш послідовним та… дисциплінованим?

Ці питання чекають свого висвітлення у майбутньому. Я ж сподіваюсь, що мені вдалося сигналізувати громадськості про існування певної «проблеми», і маю надію розпочати її обговорення та дослідження. Думаю також, що до певної міри зміг виправдати публікацію цього тексту без аналізу додаткових важливих контекстів, перелічених на самому початку, що зробило його, можливо, трохи більш провокативним, ніж він претендує бути.

Богдан Сольчаник
Львівське представництво ГМ ОПОРА


Посилання: